EU 16 /19 Integrované řízení letového provozu (program Horizont Evropa) T: 1.11.2019

29.10.2019
Daniel Svoboda

Vážení členové,

zasíláme vám k připomínkám přiložený materiál. Evropská komise vypsala konzultaci týkající se integrovaného řízení letového provozu (program Horizont Evropa).

Partnerství bude koordinovat veškeré výzkumné, vývojové a ověřovací činnosti v oblasti uspořádání letového provozu v EU. Napomůže:

  • zlepšit úroveň bezpečnosti letecké dopravy
  • snížit emise a náklady na ATM
  • zvýšit kapacitu ATM
  • zaměřit úsilí a zdroje na zavádění inovativních technických a operačních řešení v souladu s prioritami iniciativy jednotného evropského nebe.

Cíl konzultace:

Cílem této veřejné konzultace je získat názory na navrhovaná institucionalizovaná evropská partnerství v rámci budoucího programu pro výzkum a inovace Horizont Evropa (2021–2027). Konzultace se zaměřuje zejména na celkovou potřebu a plánované zaměření případných evropských partnerství. Program Horizont Evropa bude vedle jednotlivých projektů a misí v oblasti výzkumu a inovací podporovat evropská partnerství s cílem řešit společné priority ve spolupráci s členskými státy, soukromým sektorem, nadacemi a dalšími zúčastněnými stranami.

Další informace o této konzultaci a doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde. Připomínky prosím posílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 1. 11. 2019.