Veletrh SOFEX 2020 s podporou

22.10.2019
Daniel Svoboda

Informujeme, že 30. 3. – 2. 4. 2020 se v jordánském Ammánu uskuteční 13. ročník mezinárodního veletrhu se zaměřením na obranu a bezpečnost SOFEX JORDAN 2020. SOFEX 2020 byl zařazen mezi podporované akce v rámci projektu NOVUMM spolufinancovaného z OP PIK. Pro firmy, které se svojí velikostí nebo lokalizací nekvalifikují do projektů OPPIK, zajišťuje CzechTrade veškerý servis v rámci sousedního stánku s částečnou finanční podporou z rozpočtu CzechTrade. Více informací mailem jiri.rak@czechtrade.cz.  

Pro malé a střední firmy je na akci vypsán projekt NOVUMM. Velké firmy budou podporovány ze strany CzechTrade 10 % z celkových nákladů. Cena za plochu je 600,-USD/m² + jednorázové poplatky 235,- USD (registrační poplatek + pojištění). Cena za výstavbu bude upřesněna podle celkového počtu m² obsazené plochy. Zájemci nechť kontaktují Ing. Jiřího Cardu na emailu jcarda@sundrive.cz. Bližší informace o akci včetně možnosti registrace naleznete zde nebo na webových stránkách veletrhu.