IDET, PYROS, ISET 2021 – hygienická opatření

15.9.2021
Daniel Svoboda

Vážení členové, 

rádi bychom vás informovali o aktuálních opatřeních souvisejících s onemocněním covid-19 a vaší účastí na veletrzích IDET, PYROS a ISET v termínu 6.–8. 10. 2021. V rámci opatření Ministerstva zdravotnictví ČR je konání veletržních akcí umožněno pouze v systému prokazování imunity/bezinfekčnosti O-N-T (očkování-nemoc-test). V příloze zasíláme vyjádření generálního ředitele BVV a souhrn hygienicko-bezpečnostních opatření.

Níže uvádíme nastavená pravidla pro vystavovatele a návštěvníky veletrhů. Smyslem těchto opatření je zajistit bezpečnou účast vystavovatelů, jejich zaměstnanců a návštěvníků a zároveň umožnit konání veletrhů bez omezení počtu návštěvníků. Uvedený systém byl zaveden v ČR rovněž při vstupu na kulturní akce atd. Aktuální verze systému O-N-T včetně požadavků pro veletrhy je uvedena na webu Ministerstva zdravotnictví ČR. Oprávnění a povinnost kontroly osob má organizátor akce, přičemž dodržování pravidel je osobní zodpovědností každého účastníka. Za zaměstnance/personál na expozici zodpovídá vystavovatel. Ve vnitřních prostorách výstavy je povinné nosit respirátor. Pravidla pro vystavovatele:

– Vyplnit čestné prohlášení o bezinfekčnosti O-N-T všech osob (personálu), které se budou pohybovat na expozici vystavovatele v době montáže, průběhu nebo demontáže expozice, včetně jmenného seznamu těchto osob.
– Zaslat čestné prohlášení na e-mail: schovancikova@bvv.cz do 27. 9. 2021, na základě tohoto prohlášení a uhrazení faktury za pronájem výstavní plochy budou vystavovateli odeslány poštou vystavovatelské průkazy.
– Podávání občerstvení na expozici není omezeno. Večer pro vystavovatele 6. 10. proběhne standardně, pozvánky budou rozeslány v nejbližších dnech.

Vystavovatele prosíme, aby:

– odeslali svoje čestné prohlášení do uvedeného data
– pomohli s šířením informace o prokazování bezinfekčnosti návštěvníků prostřednictvím webových stránek, facebookových profilů a přiložili je rovněž k pozvánkám na veletrh, informace je možné čerpat z přiložených dokumentů,
– v příloze zasíláme k možnému využití bannery, prostřednictvím kterých můžete odkazovat sem

Důležité odkazy:
1/ systém O-N-T

2/ on-line nákup vstupenek

3/ odkazy na aplikaci Tečka

4/ jazyková mutace opatření (anglicky)

Pravidla pro návštěvníky:

– povinně se prokáží při vstupu jedním z příslušných dokladů:
– certifikátem o očkování (platný od 14. dne po podání druhé dávky)
– negativním PCR testem ne starším než sedm dní
– negativním antigenním testem ne starším než 72 hodin
– certifikátem nebo SMS zprávou potvrzující prodělání nemoci v období předcházejícím max. 180 dnů)

– Nebude-li návštěvník schopen prokázat se jedním z uvedených způsobů, bude možné si na místě zakoupit a provést samotest.
– Všem návštěvníkům se doporučuje instalace aplikace Tečka (viz. odkazy výše), kde jsou nahrány očkovací certifikáty a případně testy. Usnadní tak kontrolu při vstupu.
– Výše uvedená opatření platí rovněž pro návštěvníky ze zahraničí. Informace o opatřeních pro občany z okolních států pro vstup do ČR naleznete zde.

Věříme, že uvedená opatření zajistí ochranu zdraví všech účastníků veletrhu.