Evropská komise hledá hodnotitele pro projekty Evropského obranného fondu

30.9.2021
Daniel Svoboda

Vážení členové,

přikládáme poptávku Evropské komise po nezávislých expertech-hodnotitelích projektů EDF. Cílem je vytvořit skupinu expertů s odbornými znalostmi a zkušenostmi, jazykovými znalostmi a širokým tematickým pokrytím. Odborníci by měli být státními příslušníky co nejširšího spektra členských států a měli by mít platnou bezpečnostní prověrku osvědčenou národním bezpečnostním úřadem. Zájemcům doporučujeme, aby se registrovali do konce října 2021. Další informace najdete na těchto webových stránkách.

Zároveň vás informujeme, že AOBP spustila speciální sekci webu k Evropskému obrannému fondu. Na tomto webu najdete odkazy na důležité dokumenty, výzvy, podmínky pro podání projektů a další průběžně doplňované aktuality, které se týkají Evropského obranného fondu.