Připomínkování zákonů

21.9.2021
Alice Štysová

Vážení členové,

dovolujeme si Vás upozornit na nové materiály k připomínkování:

 • Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 363/2011 Sb., o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.

  Cílem návrhu vyhlášky je zefektivnění plnění povinností NBÚ  při prověřování, zda žadatelé o osvědčení fyzické osoby nebo doklad, potažmo držitelé osvědčení fyzické osoby a držitelé dokladu, splňují všechny podmínky pro jejich vydání stanovené v 12 odst. 1 a v § 81 odst. 1 zákona. Návrh vyhlášky dále upřesňuje přílohu č. 6, která stanoví vzor dotazníku fyzické osoby. Jedná se o změny vycházející z aplikační praxe s cílem usnadnit žadatelům o vydání osvědčení fyzické osoby, resp. dokladu, vyplnění dotazníku, jakož i upřesnění údajů, které NBÚ potřebuje za účelem posouzení splnění všech podmínek pro vydání osvědčení fyzické osoby nebo dokladu.

  Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 1. 10. 2021.

  Materiál naleznete zde.


 • veřejnou konzultaci k přezkumu pravidel pro vývoz střelných zbraní a opatření pro jejich dovoz a tranzit: https://www.komora.cz/legislation/eu-105-21-prezkum-pravidel-pro-vyvoz-strelnych-zbrani-a-opatreni-pro-jejich-dovoz-a-tranzit-t4-10-2021/

  Tento přezkum se zabývá tím, jak lépe bránit prodeji legálně získaných střelných zbraní na černém trhu a jak se přizpůsobit současným hrozbám.

  Je proto třeba:

  • zajistit jednotné provádění protokolu OSN o střelných zbraních v EU
  • zajistit účinné sledování střelných zbraní v mezinárodních transakcích
  • zlepšit výměnu informací mezi vnitrostátními orgány
  • usnadnit zákonný mezinárodní obchod se střelnými zbraněmi a co nejvíce snížit administrativní zátěž pro podniky.

  V příloze naleznete dotazník – EU 105_21 EK Vývoz střelných zbraní v českém jazyce ve formátu pdf (jiný formát bohužel není k dispozici).
  Vyplněný dotazník prosím zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 4.10.2021.