Konference „Český průmysl jako nástroj zajištění obrany státu“

14.10.2016
Alice Štysová

V příloze Vám zasíláme shrnutí konference „Český průmysl jako nástroj zajištění obrany státu“, které se uskutečnila dne 16.9.2016 v Ostravě.