Průběžné hodnocení činnosti Evropského inovačního a technologického institutu

17.10.2016
Alice Štysová

Vážení členové,

zasíláme Vám k připomínkám přiložený materiál http://www.komora.cz/pro-podnikani/legislativa-a-normy/pripominkovani-legislativy/nove-materialy-k-pripominkam/eu-60-16-prubezne-hodnoceni-cinnosti-evropskeho-inovacniho-a-technologickeho-institutu-t-14-11-2016.aspx.

Evropská Komise zveřejnila konzultaci týkající se průběžného hodnocení činnosti Evropského inovačního a technologického institutu (EIT).
Hlavními cíli dané konzultace je zjistit, zda EIT funguje v souladu s nařízením o EIT a nařízením Horizont 2020 a jak plní svá poslání. Získané informace přispějí ke zlepšení fungování EIT a poskytnou základní podklady pro navrhování budoucích aktivit a iniciativ v rámci EIT, a to včetně dalšího strategického programu inovací (SIA). Získané vstupy budou dále využity k posouzení možných změn příslušného nařízení.
Další informace o této konzultaci a další doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/consultations/european-institute-innovation-technology_en.htm
Vaše náměty a názory k dané konzultaci či jakékoliv podněty k této problematice, prosíme, zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz, a to nejpozději do 14. 11. 2016.