Návrh nové vyhlášky k zákonu o obchodu s VM

26.4.2012
David

Vážení členové

V rámci vnějšího připomínkového řízení jsme obdrželi od Licenční správy MPO k posouzení „Návrh vyhlášky o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.“

Uvedený zákon implementoval Směrnici EU o „zjednodušení podmínek transferů produktů pro obrané účely v rámci EU“ a následné navazující směrnice. Součástí je i seznam vojenského materiálu, který je pouze překladem seznamu EU na jehož kontrole se řada z vás podílela. Prosíme o posouzení návrhu (kompletní materiál je v příloze) z hlediska vaší praxe a zaslání připomínek do čtvrtka 10.5. na mail kapic@aobp.cz. Děkujeme.

4a_40_12_predkladaci_zprava_navrh_vyhlasky_k_zakon_79614

4b_5c_40_12_oduvodneni_navrh_vyhlasky_2_doc_24580

4c_5d_40_12_navrh_vyhlasky_k_zakonu_38_1994_sb_doc_17057