Posun v jednání o smlouvě s USA

4.4.2012
David

Vláda na svém jednání dne 4. dubna 2012 schválila návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o vzájemném pořizování materiálu a služeb pro účely obrany. Souběžně probíhá na americká straně závěrečná schvalovací procedura, po jejímž ukončení bude možné přikročit k jejímu podpisu, čímž vstoupí v okamžitou platnost. Podpis Dohody RDP se předpokládá v nejbližší době. Dohody na finální podobě textu bylo dosaženo při návštěvě ministra obrany Alexandra Vondry v USA, jejíž součástí byla i podnikatelská mise AOBP v lednu tohoto roku.

Předmětem Dohody RDP je úprava podmínek účasti podniků z jednoho státu při pořizování materiálu a služeb pro účely obrany (může jít jak o vojenský materiál a služby, tak o civilní materiál a služby) ve druhém státě a minimalizace znevýhodnění soutěžitelů pocházejících z druhého státu. Vzhledem k reciprocitě provádění Dohody RDP bude tedy umožněn nejen bezproblémový přístup amerických podniků k soutěžení o veřejné zakázky v oblasti obrany v ČR, ale i přístup českých podniků k získávání amerických veřejných zakázek v oblasti obrany, který je jinak blokován americkou legislativou (zejména tzv. „Buy American Act“) dávající přednost pořizování materiálu a služeb od amerických firem.

Efektivní spolupráce v této oblasti vyžaduje dostatečnou otevřenost trhu pořizování zboží a služeb pro potřeby obrany v obou zemích. Otevřenosti a transparentnosti, která umožňuje hospodárné a účelné vynakládání veřejných prostředků na obranu, přikládá americká strana velký význam a z toho důvodu uzavírá se svými spojenci dvoustranné smlouvy mající za účel reciproční odstranění bariér při pořizování materiálu a služeb pro obranné účely. Takové bilaterální smlouvy mají USA sjednány s 21 státy a s dalšími probíhají jednání.