99/19 Národní kosmický plán 2020-2025; T: 12.8.2019

5.8.2019
Daniel Svoboda

Vážení členové, 

zasíláme vám k připomínkám přiložený materiál (odkaz zde):

NKP 2020 představuje strategii České republiky (ČR) v dalším rozvoji kapacit a schopností jejího průmyslu a akademické sféry v rámci kosmických aktivit pro zajištění jejich konkurenceschopnosti a pro maximalizaci návratnosti veřejných investic do oblasti kosmických aktivit a souvisejících oblastí, což následně zvýší celkový blahobyt občanů ČR. Představuje rovněž politiku ČR směřující k tomu, aby ČR hrála významnou roli v rámci mezinárodního společenství v oblasti kosmických aktivit a souvisejících oblastech a aby se tak zvyšoval vliv ČR na evropské i globální scéně.

Kosmické odvětví a aktivity s ním spojené již dávno nejsou jen záležitostí vědy. Představují odvětví s obrovským ekonomickým, sociálním, strategickým a bezpečnostním potenciálem, který ovlivňuje všechny oblasti našeho života a zvyšuje konkurenceschopnost a inovační a vyspělé technologie zúčastněných zemí. NKP 2020 chápe kosmické aktivity jako veškeré státní, průmyslové a vědecké činnosti, které směřují k využití možností a příležitostí, které kosmický prostor skýtá pro společnost. Kosmické aktivity ve své značné šíři zahrnují oblasti družicové navigace, družicové telekomunikace, pozorování Země, vesmírnou dopravu (zvláště nosných raket), sledování stavu kosmického prostoru, průzkumu vesmíru (robotického průzkumu i pilotovaných letů), kosmickou vědu (všechny disciplíny z vesmíru prováděných astronomických pozorování, výzkum mikrogravitace, účinky kosmického prostředí) a oblast aplikací a služeb souvisejících s využitím získaných dat.