Prohlášení LEX a ČMMJ k evropské směrnici o zbraních

19.7.2016
Alice Štysová

LEX – sdružení na ochranu práv majitelů zbraní, z.s. a Českomoravská myslivecká jednota, z.s. (ČMMJ) vyjadřují následující společné stanovisko s konkrétními informacemi ohledně hlasování výboru Evropského parlamentu pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO). Kompletní prohlášení naleznete na http://cmmj.cz/Aktuality/Aktuality/Prohlaseni-LEX-a-CMMJ-ke-smernici-o-zbranich-a-hla.aspx