OP PIK – Připomínkování

19.7.2016
Kristýna Helm

Vážení členové,

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost („OP PIK“) pro použití prostředků ESIF (Evropských strukturálních a investičních fondů) ve prospěch podnikatelské sféry v působnosti resortu průmyslu a obchodu v období let 2014-2020 návrh programu Proof of concept, který představuje východisko pro přípravu a následné vyhlášení jednotlivých výzev k předkládání dalších projektů. Vyhlášení výzvy je plánováno v 2. polovině roku 2016 a v současné době je možné tento návrh připomínkovat.

Materiály k připomínkování najdete na webu Hospodářské komory České republiky. Své připomínky můžete zasílat prostřednictvím připomínkového formuláře Miluši Kohoutkové na pripominkovani@komora.cz do 26. 7. 2016.