Nařízení vlády o znehodnocování některých palných zbraní – připomínky

8.7.2016
Kristýna Helm

Vážení členové,

v příloze vám zasíláme v elektronické podobě materiál Návrh nařízení vlády o znehodnocování některých palných zbraní, osvědčení o znehodnocení palné zbraně a společném jednoznačném označení všech částí palné zbraně upravených za účelem jejího znehodnocení,  který byl rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení. Počínaje dnešním dnem bylo zahájeno mezirezortní připomínkové řízení a lhůta pro zaslání připomínek končí dne 29. července 2016. AOBP byla oslovena jako nepovinné připomínkové místo. Máte-li k materiálu připomínky, zasílejte je na adresu stejskalova@aobp.cz do 27. 7. 2016. AOBP připomínky zkonsoliduje a odešle na MV.

Seznam příloh:

Dopis rozeslání MPŘ

Obálka znehodnocování zbraní MPŘ

Návrh usnesení vlády mezirezort

Předkládací zpráva mezirezort

Nařízení vlády – znehodnocování zbraní pro MPŘ

Odůvodnění MPŘ

Příloha č. 1 – Osvědčení MPŘ

Příloha č. 2 – Označení MPŘ