Připomínkování EU 40/16

7.7.2016
Alice Štysová

Vážení členové,

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k případné revizi nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 764/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví postupy týkající se uplatňování některých vnitrostátních technických pravidel u výrobků uvedených v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě.
Tento materiál EU Vám zasíláme k případným připomínkám: http://www.komora.cz/pro-podnikani/legislativa-a-normy/pripominkovani-legislativy/nove-materialy-k-pripominkam/eu-40-16-konzultace-k-pripadne-revizi-narizeni-o-vzajemnem-uznavani-vyrobku-t-16-9-2016.aspx