Připomínkování: 84/17 Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví seznam utajovaných informací

31.5.2017
Alice Štysová

Vážení členové,

zasíláme vám k připomínkám přiložený materiál http://www.komora.cz/pro-podnikani/legislativa-a-normy/pripominkovani-legislativy/nove-materialy-k-pripominkam/84-17-navrh-narizeni-vlady-kterym-se-stanovi-seznam-utajovanych-informaci-t-9-6-2017.aspx.

Návrh nařízení má dále za cíl stanovit pravidlo, podle kterého lze klasifikovat soubor informací spadajících do oblasti uvedené v některé příloze k nařízení vlády č. 522/2005 Sb., přičemž vyzrazení nebo zneužití takové souborné informace by mohlo způsobit újmu zájmu České republiky nebo by mohlo být pro tento zájem nevýhodné.

Vaše připomínky prosím zasílejte na email Pripominkovani@komora.cz