Podklady k zasedání 20. Valné hromady II.

24.5.2016
Alice Štysová

Vážení členové Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR

Opětovně připomínám konání naší Valné hromady, která se uskuteční již příští týden v úterý dne 31.5.2016 od 9:30 v Brně, Klubu Univerzity obrany (Šumavská 4, Brno). Z významných hostů již potvrdil svou účast ministr obrany Martin Stropnický, náměstkyně ministra vnitra Monika Pálková, náměstek ministra zahraničních věcí Jakub Kulhánek a řada dalších. Valná hromada bude příležitostí si nejen poslechnout jejich vystoupení, ale využít jejich přítomnost k diskusi nad aktuálními problémy.

Dne 12.5.2016 byly na našem webu vyvěšeny podklady, které se týkají následujících bodů jednání valné hromady:

4. Schválení jednacího řádu valné hromady

8. Schválení zprávy o činnosti AOBP od 19. valné hromady

9. Schválení účetní závěrky za rok 2015

11. Schválení rozpočtu a výše ročních členských příspěvků na rok 2016

Dnes si dovolíme přidat podklady ke zbylým bodům jednání valné hromady:

5. Volba orgánů Valné hromady

6. Ukončení členství v AOBP ČR

7. Projednání žádostí o členství v AOBP ČR

10. Zpráva auditora

12. Informace Prezidia o složení a činnosti Rady ředitelů

 

Kdybyste něčemu v těchto dokumentech nerozuměli či potřebovali doplnit informace, neváhejte kontaktovat sekretariát AOBP. Pro jistotu budou všechny projednávané dokumenty ještě vyvěšeny v předsálí místa konání valné hromady. Při prezenci navíc obdržíte zprávu o činnosti ve vytištěné podobě.

Pro Ty, kteří jsou statutárními orgány a nebudou se moci valné hromady zúčastnit, pro jistotu přikládáme text plné moci, aby mohli zmocnit svého zástupce. Plná moc nemusí být úředně ověřená.

Těším se na setkání se s Vámi na valné hromadě.

S pozdravem

Jiří Hynek