Kulatý stůl Národního konventu o EU na téma ochrana spotřebitele na digitálním trhu

26.5.2016
Alice Štysová

Vážení členové,

dovolujeme si Vás pozvat na kulatý stůl Národního konventu o EU na téma ochrana spotřebitele na digitálním trhu, jenž se uskuteční v pátek 3. června 2016 od 9 do 12 hodin v Lichtenštejnském paláci v Praze (U Sovových mlýnů 4/506, Praha 1). Kulatý stůl proběhne za účasti zástupce kabinetu komisařky pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů paní Věry Jourové. Odborným garantem kulatého stolu je Vysoká škola ekonomická v Praze.

Harmonogram:

od 8:30 –  Registrace účastníků

9:00 – 9:10 – Úvodní slovo
Tomáš Prouza, státní tajemník pro evropské záležitosti a koordinátor digitální agendy ČR

9:10  – 9:20 – Prezentace podkladového dokumentu
Vysoká škola ekonomická v Praze

9:20 – 9:50 – Prezentace stanovisek
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Úřad vlády ČR
Zástupce spotřebitelských organizací

9:50 – 10:30 – Diskuze

10:30 – 10:45 – Přestávka na kávu

10:45 – 12:00 – Diskuze

Diskuzní otázky ochrana spotřebitele
Svoji účast, prosím, potvrďte na e-mail suva@komora.cz nejpozději do úterý 31. května 2016.