NATO Průmyslový den 2010 / NATO Industrial day 2010

17.3.2011
David

Ve dnech 6. – 7. října 2010 se v Praze uskutečnil Průmyslový den NATO pod záštitou agentury NATO NC3A, Ministerstva obrany ČR a za aktivní podpory Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR. Akce byla pozitivně hodnocena velením NATO i ostatními z řad 350 účastníků z NATO, EU a obranného a bezpečnostního průmyslu, který reprezentoval více jak dvě třetiny, z toho jednu třetinu zástupci průmyslu ze zemí Severní Ameriky.

Jednání zdůraznilo aktuálnost a význam hlavních jednacích bodů programu tj. spolupráci, kooperaci a synergii schopností jednotlivých subjektů pro vzájemnou spolupráci i  budoucí spolupráci průmyslu s Evropskou obrannou agenturou (EDA).

Prostřednictvím vystoupení prezidenta AOBP ČR na zasedání doc. Ing.   J. Plocha, CSc. byla prezentována i působnost AOBP ČR a delegáti byli seznámeni s perspektivami rozvoje českého obranného a bezpečnostního průmyslu, zejména ve vztahu k nové obranné koncepci Ministerstva obrany ČR v rámci projektu Bílé knihy o obraně.

Příští ročník 2011 Průmyslového dne se uskuteční v Londýně 12. – 13. září 2011.

NATO Industrial day 2010 took place on October 6. – 7. 2010 in the Czech Republic under supervision of NATO agencies, Ministry of Defence of the Czech Republic and with the active support of the Defence and Security  Industry Association of the  Czech Republic (DSIA CR).

DSIA CR through its president speech doc. Ing. J. Ploch, CSc. presented close  cooperation of the Czech defence and security industry with NATO authorities,  European   Defence Agency (EDA) and other institutions and corporations within NATO and EU structures.

DSIA CR welcome the initiative of the Ministry of Defence of the Czech Republic to prepare the ,,White paper“ on defence  and DSIA CR is active partner in formulation of such strategic defencee and security programme. Very good occasion for acquaintance with the potential of the Czech defence and security industry will be also at 11th International Exhibition of Defence and Security Technologies (IDET) 2011, held in town Brno on May 10. – 13. 2011.

act_industry_newsletter_3_pdf_32138