Podněty k legislativě

15.8.2014
David

Na AOBP se obrátila viceprezidentka hospodářské komory (HK) s žádostí o podněty k úpravě legislativy. Náměty můžete zaslat přímo na HK a prosíme v kopii i na AOBP do konce srpna 2014. Na AOBP bychom podněty paralelně soustředily a bude-li potřeba, o některých bychom vedli podrobnější diskuzi uvnitř AOBP i s HK. Podrobnosti naleznete níže.

Vážené kolegyně a kolegové,
nejdříve bych Vám, při příležitosti, kdy Vás mohu prvně přímo oslovit, chtěla velmi poděkovat za důvěru a Vaše hlasy při volbě na pozici viceprezidentky Hospodářské komory České republiky. Vážím si toho a budu se snažit svým slibům dostát a skládat Vám pravidelně účty ze své činnosti.
Vzhledem k tomu, že se začínáme více zapojovat do systému legislativních procesů i v jejich rané fázi, Vás prosím o spolupráci napříč celou členskou základnou. Žádám Vás o vyjádření Vašich podnětů ve smyslu toho, co podle Vašeho názoru je nutné v rámci platné, případně připravované, legislativy iniciovat z pohledu změn, resp. co Vás nejvíce tlačí v platných zákonech. Prosím Vás nejen o konstatování určitého problému, ale zároveň i o Váš návrh řešení, resp. cestu a kýžený výsledek včetně označení Vaší priority.
Moje představa je taková, že na základě plánovaných aktivit legislativních prací vlády pro tento rok a výhledu na příští rok (viz přílohy) a Vašich podnětů se budeme začleňovat do přípravných procesů, případně je inicializovat. Samozřejmě nadále platí, že se nezříkáme celkového připomínkování legislativy, které bude probíhat i nadále, jen se budeme snažit o delší lhůty pro Vás.
Při naší návštěvě na Ministerstvu spravedlnosti bylo dohodnuto, že budeme dávat podněty a zároveň spolupracovat při tvorbě novelizací resp. nových zákonných norem. Budeme přizváni k hlubší novelizaci Nového občanského zákoníku, a s tím souvisejícího Zákona o obchodních korporacích. V této souvislosti jsem se již setkala s několika firmami, které mi poslaly své návrhy a řešily změnu akcií či zápisy změn základních dokumentů do veřejných rejstříků. Spolu s panem prezidentem HK ČR a naším právním oddělením této problematice věnujeme hodně pozornosti.
Na Ministerstvu pro místní rozvoj byla rovněž dohodnuta účast v kolegiu paní ministryně Jourové pro přípravu nového Zákona o veřejných zakázkách. Tyto výše uvedené normy považuji za prioritu pro nás pro všechny, nicméně jsou důležité i Vaše pohledy a postřehy.
Uvítala bych, pokud by se Vám podařilo zaslat Vaše náměty do konce prázdnin, tedy do 31. 8. 2014 na e-mail legislativa@komora.cz . Samozřejmě je možné zasílat tyto náměty anonymně, ale pro případnou další diskuzi a spolupráci bych preferovala, kdybyste připojili své jméno a kontakt. Můžete použít i Vám dobře známý formulář k připomínkování legislativy (viz příloha formular) nebo prostě jen napsat e-mail.
Přeji Vám hezké léto a těším se na spolupráci napříč celou členskou základnou.

Mgr. Irena Bartoňová Pálková
Viceprezidentka Hospodářské komory České republiky

plan_legislativnich_praci_implementace_pdf_30325

plan_legislativnich_praci_zbytek_roku_2014_pdf_27312

plan_nelegislativnich_ukolu_2014_ii_pol_pdf_29854

plan_legislativnich_praci_vyhled_pdf_31715

formular_pdf_27029