Tisková zpráva o prezentaci FFF a AOBP na ZÚ v Haagu, Bruselu a Paříži

9.12.2015
Alice Štysová

„Ve dnech 23., 24. a 25. 11. 2015 proběhlo na zastupitelském úřadu České republiky v Haagu, Stálém zastoupení České republiky při EU v Bruselu a zastupitelském úřadu ČR v Paříži představení projektu Future Forces Forum. Akci zahájili Ondřej Abrhám, zástupce J. E. Jany Reinišové, velvyslankyně České republiky v Haagu, J. E. Jaroslav Kurfürst, Mimořádný a zplnomocněný velvyslanec v Bruselu a J. E. Marie Chatardová, velvyslankyně České republiky ve Francii a Monaku, stálá představitelka ČR při UNESCO a OIF. Jednotlivých prezentací se zúčastnili zástupci MO NLD, MO FRA,  MZV NLD, průmyslových asociací a clusterů, univerzit a mezinárodních asociací.

 

FFF, mezinárodní platforma plně podporovaná AOBP, je zaměřená na současné a budoucí potřeby ozbrojených a bezpečnostních sil spojená s přehlídkou nejnovějších produktů a technologií. Prezentaci projektu provedl Pavel Zelenka, ředitel pro zahraniční záležitosti. Zdůraznil při ní úspěšné konání akce v roce 2014 a představil vylepšený a rozšířený koncept pro rok 2016 včetně logistických informací a speciální nabídky pro zahraniční partnery. Plánovaný program pro 19. – 21. 10. 2016 na PVA Expo Praha Letňany zahrnuje výstavu, kongres, konference, workshopy, galavečer a doprovodné akce NATO ve dnech 17. – 21. 10. 2016. FFF seskupuje armády a obranné struktury, ale také další státní bezpečností složky a instituce jako jsou policie, hasiči, vězeňská služba, celníci, a to včetně příslušných regionálních subjektů (Zdravotnická záchranná služba, Městská policie hlavního města Prahy atd.) a relevantní vědecko-výzkumné instituce a univerzity.

 

Následná diskuse odkryla specifické cíle FFF a zvláště témata aktuální pro přítomné firmy a další zahraniční subjekty – kybernetickou bezpečnost, medicínské prostředky, ochranu proti zbraním hromadného ničení, vybavení a ochranu vojáka/policisty, příležitosti pro menší a střední firmy, přítomnost zástupců projektu vojáka 21. století a možné přínosy pro univerzity a organizace zaměřené na inovace a výzkum. P. Zelenka všechny dotazy přesvědčivě zodpověděl a vyzval účastníky ke komunikaci jejich potřeb a očekávání, které se organizátoři pokusí maximálním způsobem naplnit. Závěrem zmínil společnost LOM Praha, s.p. jako generálního partnera projektu FFF a společnosti VOP CZ, s.p. a Česká zbrojovka, a.s. – významné partnery českého obranného průmyslu. Uvedl i význam spolupráce s Univerzitou obrany v Brně, Technickou univerzitou v Liberci, Českým vysokým učením technickým v Praze a Vysokou školou báňskou v Ostravě především při přípravě odborného programu projektu FFF. Významným partnerem pro projekt FFF z oblasti vládních organizací jsou především Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Ministerstvo obrany ČR prostřednictvím Sekce průmyslové spolupráce a řízení organizací MO, GŠ AČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Czech Trade, Czech Invest, Ministerstvo vnitra ČR, Policie ČR, GŘ HZS, GŘ vězeňské služby, Ministerstvo dopravy ČR, Úřad civilního letectví, Řízení letového provozu, Letiště Praha, a.s., České aerolinie, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu, Národní bezpečnostní úřad a celá řada dalších subjektů, jako je např. NATO JCBRN D COE ve Vyškově, Multinational Logistics Coordination Centre v Praze, Český hydrometeorologický ústav či Magistrát hlavního města Prahy.“

PARIZ 3            PARIZ 5

dav

 

Více informací:

Pavel Zelenka, ředitel pro zahraniční záležitosti FFF

Tel: +420 603 520 520

E-mail: zelenka@future-forces-forum.org; zelenka@natoexhibition.org