Prohlášení AOBP k nově připravované směrnici EU, týkající se omezení práv občanů legálně držet střelné zbraně k osobní ochraně

Evropská komise dlouhodobě projevuje svou nerozhodnost a nekompetentnost v oblasti bezpečnosti občanů EU. Její poslední návrh v reakci na útoky teroristů v Paříži směřující k omezení práva občanů EU k legálnímu držení zbraní není jen prostým odtržením od reality, ale působí přímo proti bezpečnosti občanů. Bezbranní občané, nazývaní politiky „měkkým cílem“ („soft target“), jsou snadným terčem teroristických útoků. Zvýšené hrozbě terorismu se proto občané snaží čelit posílením své osobní bezpečnosti včetně legálního držení zbraně, neboť nelze zabezpečit přítomnost profesionálních bezpečnostních složek na všech místech. Namísto řešení příčin terorismu a likvidace černého trhu se zbraněmi Komise cílí navrhovanými opatřeními především proti bezpečnosti řádných občanů EU.

AOBP jako nedílná součást bezpečnostní komunity Evropské unie proto:

  • vyzývá členy Evropské komise v čele s jejím předsedou Jean-Claude Junckerem k okamžitému odstoupení ze svých funkcí a umožnění jmenování Evropské komise, která bude ochotna a schopna řešit skutečné problémy občanů a hlavně příčiny jejich vzniku.
  • žádá poslance Evropského parlamentu, aby iniciovali odvolání členů Evropské komise v případě, že neprojeví dostatek sebereflexe a neodstoupí sami.
  • žádá, aby do Evropské komise byli jmenováni lidé z praxe s osobním kreditem, kteří budou garancí, že Evropa bude místem pro bezpečný život jejích občanů.
  • žádá vládu České republiky a její politické představitele, aby odmítli tuto připravovanou směrnici EU a zároveň požadovali, aby Evropská komise byla garancí pro bezpečnost současné i budoucí Evropy.
  • vyzývá ty občany, kteří jsou nespokojeni se současným fungováním Evropské komise a připravovanou směrnicí, aby informovali o své nespokojenosti své volené zástupce v Evropském parlamentu a vyžadovali po nich konkrétní kroky, které povedou k tomu, že v Evropské komisi budou kompetentní lidé.

AOBP bude o této výzvě informovat nejen své partnerské organizace z ostatních členských zemí EU, ale i vedení ASD (Evropská asociace leteckého, kosmického, obranného a bezpečnostního průmyslu). Budeme požadovat podporu našeho snažení, jejímž cílem je mít opravdu schopné vedení Evropské unie.