Seminář „Záměr rozvoje letectva Vzdušných sil AČR“

7.12.2015
Alice Štysová

Dne 4.12.2015 se v Poslanecké sněmovně uskutečnil seminář, jehož cílem bylo představit poslancům a odborné veřejnosti záměry MO a AČR v oblasti rozvoje vzdušných sil. Přítomni byli také představitelé hlavních firem z oboru letectví a obranného průmyslu v čele s prezidentem AOBP RNDr. Jiřím Hynkem. Seminář se uskutečnil pod záštitou poslance Davida Kádnera, předsedy výboru pro obranu, poslance Ing. Antonína Sedi a poslance PharmDr. Jiřího Skalického, Ph. D. Hlavním vystupujícím za MO byl náměstek ministra PhDr. Jakub Landovský Ph.D a za GŠ AČR velitel vzdušných sil brigádní generál Ing. Libor Štefánik.

FOTO 4                 FOTO 3

Klíčové informace a následné diskuze oscilovaly kolem jednotlivých záměrů AČR pořídit a modernizovat hlavní systémy vzdušných sil. Z prezentací (viz příloha níže) a vystoupení bylo patrné, že představitelé resortu obrany mají jasné představy o potřebách pro budoucí operace a jak nové systémy provázat se stávajícími ať již národními nebo koaličními v rámci NATO. Otázkou je zdrojové zabezpečení poměrně ambiciózních cílů. Z tohoto pohledu zaujal záměr snižovat náklady na výcvik pilotů v zamýšleném projektu mezinárodního výcvikového centra pilotů, které by mohlo vzniknout v Pardubicích. Myšlenka spojit prostředky pěti zemí (Švédska, ČR, Slovenska, Rakouska a Maďarska) by nejen pomohla zefektivnit výcvik, ale v kombinaci s novými metodami výcviku by dokázala zkrátit dobu k přípravě pilota nadzvukového letounu o 6 let. Dnes je nadzvukový pilot nasazen zhruba ve 33 letech, což je podle gen. Štefánika velmi pozdě, v budoucnu by to mohlo být již v 27 letech. To by prodloužilo použitelnost pilota a významně šetřilo prostředky.

Z dalších záměrů letectva je patrná snaha o zvýšení schopnosti vzdušných sil k posílení podpory pozemních operací, podpory nasaditelnosti vojsk na strategické vzdálenosti (nad 5000 km), zvýšit schopnost provádět průzkum a přesné navádění na cíle. Průmyslové podniky pak ujišťovaly poslance a představitele armády o svých schopnostech dodat kvalitní prostředky a systémy k plnění ambicí armády. Za klíčové firmy vystoupili představitelé firmy AERO Vodochody Aerospace, SAAB, Pramacom HT, TTC Telekomunikace a další.

Prestižním domácím produktem je zajisté nový proudový letoun L-39 NG, který by po roce 2017 mohl postupně nahradit a doplnit stávající flotilu podzvukových cvičných letounů. Jeho potenciál není pouze v rámci domácího trhu, ale zejména v exportu, kde by mohl nahrazovat dosluhující letouny L-29 a L-39, kterých stále létá ve světě více než tisíc. Diskuze se také rozvinula kolem vrtulníkového letectva, kde armáda plní kromě svých obranných úkolů i povinnosti v rámci integrovaného záchranného systému. Stávající flotila vrtulníků Sokol (10 ks) bude plně zprovozněna právě k plnění oněch duálních úkolů, ale zejména se plánuje náhrada stávajících bojových vrtulníků MI 24/35 novými víceúčelovými vrtulníky. V diskuzi byly řešeny i další technické podrobnosti, které podtrhly dobrou odbornou úroveň na straně vojáků, poslanců i představitelů průmyslu, což umocnilo celkový dobrý dojem ze semináře. Jak trefně vyjádřil svůj pocit prezident AOBP: „Nelituji, že jsem se semináře zúčastnil, což se nedá říci o řadě jiných seminářů“. Zkrátka účastníci semináře se měli možnost dozvědět o vzdušných silách to, co potřebovali.

Přílohy – prezentace:

_Záměr naplnění operačních potřeb dopr a vrt letectva_verze PS 4.12.2015

2) taktické letectvo_fin

Vzs 4.12. – PSP ČR_Landovský

1) MATC 2 – 30_11_2015_v2