Ocenění PaedDr. Jana Vykoukala

26.4.2019
Daniel Svoboda

Informujeme, že dne 25. 4. 2019 udělila Bezpečnostní rada státu Cenu za významný přínos v oblasti bezpečnostní politiky ČR PaedDr. Janu Vykoukalovi. Pan Vykoukal dlouhodobě spolupracuje s AOBP v oblasti bezpečnostního výzkumu, jehož je na Ministerstvu vnitra nestorem. Pravidelně vystupuje na valných hromadách a zasedáních Rady ředitelů s prezentacemi výzkumných projektů vhodných pro členské firmy. Naposledy 28. 2. 2019 na ČVUT, kde proběhlo zasedání Rady ředitelů zaměřené na obranný a bezpečnostní výzkum. Blahopřejeme a těšíme se na další spolupráci.