57/19 NV o zahraničním obchodu s vojenským materiálem

24.4.2019
Alice Štysová

Vážení členové,

zasíláme vám k připomínkám přiložený materiál: https://www.komora.cz/legislation/57-19-nv-o-zahranicnim-obchodu-s-vojenskym-materialem-t-30-4-2019/.

Předmětem novely je přijetí dílčích změn v seznamu vojenského materiálu, který je v souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 38/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů stanoven na základě Společného seznamu vojenského materiálu Evropské unie v příloze č. 1 stávající vyhlášky. Tento společný seznam je pravidelně v rámci Evropské unie revidován a zpřesňován s ohledem na požadavky a aktuální vývoj v dané oblasti. V seznamu vojenského materiálu dochází k doplnění nově kontrolovaných položek (např. EDNA (ethylendinitramin); TMETN (trimethylolethan-trinitrát); beta-resorcylát měďnatý; atd.) a k upřesnění a doplnění stávajících položek, jež podléhají licenčnímu režimu (např. vznětové motory pro ponorky, příslušenství určené pro střelné zbraně). Díky navrhovaným upřesněním v seznamu vojenského materiálu lze očekávat pozitivní dopad v tom, že právní úprava je pro podnikatele jasnější a srozumitelnější.

Své připomínky na předepsaném formuláři, který naleznete v odkaze výše, zasílejte na email pripominkovani@komora.cz