Výzvy v rámci EDIDP

26.4.2019
Daniel Svoboda

Zde naleznete odkaz na zveřejněné výzvy Komise EU k jednotlivým projektům v rámci EDIDP (avíza byla firmám průběžně zasílána), které jsou otevřeny od 9. 4. 2019 s termínem předložení návrhů do 29. 8. 2019. Na uvedených stránkách Komise naleznete potřebné dokumenty a návody (Guide for Applicants). Připomínáme potřebu deklarace zájmu o výsledky vývoje ze strany uživatele ve formě Letter of Declaration, MoU apod. – viz str. 13 Guide for Applicants, což bude řešit Odbor průmyslové spolupráce MO (Ing. Petr Hakl, email haklp@army.cz).