Udělení záštity 7. ročníku Společenského setkání dobrovolných záchranných sborů ČR

30.1.2014
David

Dne 11. dubna 2014 se v Kongresovém centru Praha uskuteční kongresové a společenské setkání záchranných sborů ČR 7. Společenské setkání dobrovolných záchranných sborů ČR, u příležitosti 150 výročí vzniku českého hasičstva, kterému AOBP udělila záštitu. Kromě AOBP poskytl záštitu MuDr. Přemyl Sobotka , místopředseda senátu Parlamentu ČR, Tomáš Hudeček, primátor hl. m. Praha. O záštitu bude též požádán ministr obrany.

Téma kongresové části setkaní je: Efektivní využití dobrovolnosti při ochraně životů, zdraví a majetku občanů a vliv činnosti dobrovolníků na vytváření bonity společnosti.

Jako účastníci kongresové části setkání budou osloveni Ministerstvo obrany ČR, Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo zdravotnictví ČR, poslanci Parlamentu ČR, Magistrát hl.m. Prahy, zástupci profesionálních i dobrovolných záchranných sborů, zástupci krizových štábů a odborů krizového řízení.

Večerní společenská část akce bude mít tři části:

a, – slavnostní zahájení s nástupem vlajek a praporu a úvodní projevy.

b,- vyznamenávání jednotlivých záchranářů za mimořádné výsledky při zásahu a  činnosti

( medaile,čestné odznaky,plakety,pamětní listy) Bude vyznamenáno  cca 50 záchranářů,

na návrh záchranných organizací. Udělení děkovných listů  partnerům akce.

c,- společensko zábavná část s hudebním a tanečním programem.