Pozvánka na seminář o kybernetické bezpečnosti

8.4.2014
David

Vysoká škola CEVRO Institut ve spolupráci s Národním bezpečnostním úřadem si Vás dovoluje pozvat na diskusně laděný odborný seminář konaný ve spolupráci s Asociací obranného a bezpečnostního průmyslu

Kybernetická bezpečnost – Odpovědnost managementu za její zajištění

 

Kdy: 22. dubna 2014 od 9.30 hodin

Kde: vysoká škola CEVRO Institut

Pro koho: pro vedoucí pracovníky z oblasti veřejné správy a krizového řízení, ředitele krajských úřadů, ředitele Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru a ostatních bezpečnostních sborů, manažery ze soukromého sektoru

Registrace: na e-mailu konference@vsci.cz do 15. 4. 2014

Program:

 I. Blok 9.30 – 11.15

1. Přivítání účastníků – MUDr. Mgr. Ivan Langer, předseda správní rady vysoké školy CEVRO Institut a Ing. Martin Hanzal, předseda Sekce kybernetické a informační bezpečnosti AOBP

2. Úvodní slovo – ředitel Národního bezpečnostního úřadu Ing. Dušan Navrátil

3. Zákon o kybernetické bezpečnosti a povinnosti z něj plynoucí – Mgr. Jiří Malý, ředitel legislativního a právního odboru NBÚ

4. Řízení kybernetické a informační bezpečnosti – Ing. Martin Hanzal, předseda SKIB AOBP

Přestávka na kávu 11.15 – 11.45

II. Blok 11.45 – 13.00

5. Vzdělávání manažerů v oblasti informační a kybernetické bezpečnosti – Ing. Jiří Šedivý, vysoká škola CEVRO Institut

6. Informace a jejich hodnota – Pavel Polok, VIAVIS spol. s r.o.7. Monitoring a šifrování jako prevence proti únikům informací – Ing. Tomáš Stranyánek, zakladatel SODATSW spol. s r.o.

8. Bezpečnostní aspekty komunikační mobility – Dr. Ing. Richard Hartmann, TTC

9. Veřejné zakázky v oblasti ICT technologií a vybrané odpovědnostní následky – Mgr. David Mareš, Ph.D., MT Legal

10. Je skutečně nutné kybernetické riziko nést ve vlastní bilanci – Ing. František Kárský, prokurista a specialista pro nestandartní rizika Aon CEE, a.s.Přestávka na kávu a občerstvení 13.00 – 14.00

III. Blok 14.00 – 16.15

11. Úvodní slovo odpoledního bloku – Václav Klučka, poslanec, zpravodaj k zákonu o kybernetické bezpečnosti

12. Současná situace a role NBÚ v oblasti kybernetické bezpečnosti – Ing. Jaroslav Šmíd, náměstek ředitele NBÚ

13. Právní aspekty boje proti kybernetickému zločinu – Možnosti prevence a represe podle českého právního řádu – JUDr. Tomáš Sokol, vysoká škola CEVRO Institut

14. Nebezpečí informací číhá všude – RNDr. Jiří Hynek, prezident AOBP

15. Panelová diskuze – moderátor Ing. Martin Hanzal, předseda SKIB AOBP

Součástí registrace je zaplacení příspěvku na občerstvení a režii ve výši 490 Kč na č. ú. 2261283001/5500, v. s. 22042014, členové AOBP mají vstup zdarma.

kyberneticka_bezpecnost_seminar_pdf_48453