Author Archive

Nová politika SRN v kontrole exportu zbraní

Z prohlášení  S. Gabriela, spolkového ministra hospodářství a energetiky a předsedy SPD dne 8.10. 2014 vyplývá, že SRN hodlá zpřísnit a ztransparentnit povolování exportu vojenského materiálu. Podle Gabriela bude hlavním cílem exportu zbraní zajištění bezpečnosti, nikoliv zvýšení HDP či zaměstnanosti. Spolková

Více

Významný úspěch členské firmy ROHDE & SCHWARZ – Praha, s.r.o.

Náš člen, společnost ROHDE & SCHWARZ – Praha, s.r.o., získal exklusivní zakázku na modernizaci radiového a hlasového komunikačního systému na letištích v Karlových Varech, Brně a Ostravě. Jde o unikátní systém (první na světě), který integruje hlasovou ústřednu a radiový

Více

Změny ve vývozní kontrole vojenského materiálu v USA

Představitelé administrativy USA uskutečnili v NATO prezentaci k novele americké vývozní kontroly. Zástupci Ministerstva obrany a Ministerstva hospodářství US seznámili s rozsáhlou liberalizací vývozní kontroly, probíhající od 04/2010 do 05/2015, jejímž cílem je prohloubení interoperability mezi členy aliance, deregulace obchodu s vojenským materiálem a

Více

URGENTNÍ – Návrh novely zákona o obchodě s VM

Vážení členové. Jako jedno z připomínkových míst legislativního procesu jsme byli požádáni o připomínky k novele zákona o zahraničním obchodu s vojenským materiálem – zákona č. 38/1994 Sb. Při přípravě novely v létě t.r. jsme byli konzultováni Licenční správou MPO

Více

Nákup vojenských 3D radarů MADR

Je rozhodnuto. Na nákup vojenských 3D radarů MADR vyhlásí ministerstvo obrany otevřené výběrové řízení. Česko-slovenské konsorcium nebude přímo osloveno, firmám nepomohla ani předběžná dohoda s Maďarskem či Polskem. Přesto byl měl být do zakázky podle Jana Mládka český průmysl zapojen.

Více

Úspěch firmy Pramacom Prague

Pražská firma Pramacom uspěla v soutěži Evropské komise na realizaci propojení komunikačních systémů zásahových složek v EU. Projekt by měl vést k rychlejším a efektivnějším zásahům hasičů nebo záchranářů. „Zakázka je pro Pramacom důležitá nejen z hlediska zisku. Důležité bylo

Více

Závěry semináře s Polskem

Dne 15.9.2014 se v Praze v hotelu Savoy uskutečnil polsko-český seminář obranného a bezpečnostního průmyslu k možným kooperativním programům. Vlády obou zemí stále intenzívněji deklarují politickou vůli ke spolupráci v oblasti vyzbrojování. Překlopit politickou vůli do konkrétních programů se však stále nedaří, i

Více

Účast AOBP na zbrojní výstavě v Kielcích

Ve dnech 1.-3.-září 2014 se uskutečnila v polských Kielcích 23. výstava obranného průmyslu. Výstavy se zúčastnilo 5 českých firem a na pozvání polské Komory obranného a bezpečnostního průmyslu i delegace AOBP v čele s prezidentem J. Hynkem. Dále se zúčastnil viceprezident AOBP pro

Více

Závěry ze semináře o zabezpečení ochrany vzdušného prostoru (2.9.2014)

Česká republika musí v dohledné době řešit problematiku zabezpečení ochrany vzdušného prostoru. Velení českých ozbrojených sil se rozhodlo jít cestou pořízení nových 3D radarů. O této problematice, nad kterou stále visí řada otazníků, dostali příležitost diskutovat představitelé ministerstva obrany i průmyslu

Více

Podněty k legislativě

Na AOBP se obrátila viceprezidentka hospodářské komory (HK) s žádostí o podněty k úpravě legislativy. Náměty můžete zaslat přímo na HK a prosíme v kopii i na AOBP do konce srpna 2014. Na AOBP bychom podněty paralelně soustředily a bude-li

Více