Změny ve vývozní kontrole vojenského materiálu v USA

6.10.2014
David

Představitelé administrativy USA uskutečnili v NATO prezentaci k novele americké vývozní kontroly. Zástupci Ministerstva obrany a Ministerstva hospodářství US seznámili s rozsáhlou liberalizací vývozní kontroly, probíhající od 04/2010 do 05/2015, jejímž cílem je prohloubení interoperability mezi členy aliance, deregulace obchodu s vojenským materiálem a snížení nároků na americkou administrativu. Liberalizace vývozní kontroly spočívá v podstatné redukci seznamů materiálu podléhajícímu vývozní kontrole. Náhradní díly (ND) pro letadla, lodě, vozidla a elektronická zařízení nejsou nadále zařazena na seznamy podléhající vývoznímu povolení. Členové aliance mohou vytvářet sdílené zásoby ND bez nutnosti licenčního řízení. V seznamech položek, pro které je i nadále nezbytné licenční řízení, zůstávají jen strategické položky, tj. nové technologie a zbraňové systémy „Ready to Fire“. Liberalizace vývozní kontroly má vliv i na hospodářské subjekty v členských zemí NATO, protože liberalizace zjednodušuje export systémů, do kterých jsou integrovány americké technologie. Liberalizace exportní kontroly bude uplatňována i vůči třetím zemím, mimo specifikované výjimky (Čína). Zástupci US administrativy uvedli, že nový systém odstraňuje nejednoznačnost původního systému a nahrazuje jej jmenovitým seznamem položek, u kterých jsou pravidla vývozní kontroly uplatňována.