Author Archive

Export vojenského materiálu za rok 2013

Český obranný a bezpečnostní průmysl přispěl domácí ekonomice reálným exportem v objemu 7,5 mld. Kč. Vyplývá to ze „Zprávy o kontrole vývozu vojenského materiálu, ručních zbraní pro civilní použití a zboží a technologií dvojího užití v České republice za rok 2013“, kterou

Více

Urgentní – Podněty k Zákonu o zahraničním obchodu s vojenským materiálem

AOBP připravuje konsolidované stanovisko pro státní orgány k Zákonu o zahraničním obchodu s vojenským materiálem (38/1994). K tomu prosíme firmy o jejich praktické zkušenosti s uplatňováním zákona od jeho poslední novely a názory a podněty ke změně zákona. Na základě

Více

Pozvánka firem na veletrh EUROSATORY 2014 (16.-20.6.2014) v Paříži

Vážení členové. Jménem zúčastněných firem českého obranného a bezpečnostního průmyslu na výstavě EUROSATORY (Paris, 16.-20.6. 2014) vás srdečně zveme na jejich stánky. V samostatných stáncích v hale č.6 najdete firmy EVPÚ DEFENCE (B620), EXCALIBUR ARMY (B632, pozvánka v příloze), MS LINE (AB315),

Více

Ze zasedání 18. valné hromady

V pondělí 26. května proběhla v Brně 18. řádná Valná hromada Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR (AOBP). Této události se zúčastnili ministr obrany Martin Stropnický, první náměstek ministra vnitra Jan Sixta, vrchní ředitel sekce ekonomické Ministerstva zahraničních věcí Ivan Jukl, poslanci a

Více

Valná hromada AOBP

Dne 31. 5. se v Klubu Univerzity obrany Brno uskutečnilo zasedání 16. valné hromady Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR, kterého se zúčastnila řada významných hostů v čele s ministrem obrany Alexandrem Vondrou. Dále byli přítomni senátor Jozef Regec (předseda

Více

Pozvánka na seminář o terorismu a kyberterorismu

Centrum transatlantických vztahů vysoké školy CEVRO Institut si Vás dovoluje pozvat na seminář, který se bude věnovat boji proti aktuálním hrozbám terorismu. Akce se uskuteční v pondělí 2. června od 16:00 v atriu vysoké školy CEVRO Institut (Jungmannova 17, Praha 1). Hlavními řečníky budou experti

Více

Valná hromada Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR

V pondělí 26. května 2014 se uskuteční v Brně 18. řádná Valná hromada Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR (AOBP). Valné hromady se zúčastní téměř sto členů, kteří jsou významnými výrobci a exportéry v oblasti zbrojního a bezpečnostního průmyslu v České republice.  Diskutovat se

Více

Seminář v Poslanecké sněmovně

Dne 20.5.2014 se pod záštitou Výboru pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve spolupráci s Asociací obranného a bezpečnostního průmyslu ČR uskutečnil seminář s názvem „Možnosti podpory exportu českých firem a pořizování obranného materiálu“. Jednání řídil poslanec PharmDr. Jiří Skalický, Ph.D., za

Více

Kybernetická bezpečnost je odpovědností managementu

Kybernetická a informační bezpečnost je problém nejen právní a technický, ale především problém velmi reálný, za který nese odpovědnost management a nikoli jen IT pracovník. Seminář Odpovědnost managementu za zajištění kybernetické bezpečnosti, který pořádala vysoká škola CEVRO Institut ve spolupráci s  Národním bezpečnostním

Více

Mezinárodní výstava vojenské techniky DSA 2014 v Kuala Lumpur (Malajsie)

Mezinárodní výstava vojenské techniky DSA-2014 s oficiální účastí ČR se uskutečnila ve dnech 14. – 17. dubna 2014 v Kuala Lumpur. V rámci české expozice pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO) na výstavní ploše 156 m2 se prezentovalo 18

Více