Ze zasedání 18. valné hromady

2.6.2014
David

V pondělí 26. května proběhla v Brně 18. řádná Valná hromada Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR (AOBP). Této události se zúčastnili ministr obrany Martin Stropnický, první náměstek ministra vnitra Jan Sixta, vrchní ředitel sekce ekonomické Ministerstva zahraničních věcí Ivan Jukl, poslanci a senátoři Parlamentu České republiky a řada dalších hostů.

Prezident AOBP ČR Jiří Hynek ve svém projevu hovořil o podmínkách podporujících export. Vyzdvihl klíčovou roli smysluplné licenční politiky, která podle něj nemá bránit vývozu, pokud neexistují závažné důvody. Získání tranzitní licence je ve spoustě evropských států zbytečně komplikované. Apeloval na zástupce diplomacie a nově zvolené české zástupce v Evropském parlamentu, aby začali intenzivně vyjednávat změnu dosavadních podmínek k zajištění funkčních přepravních cest. Také upozornil, že abychom mohli přesvědčivě naše výrobky nabízet v zahraničí, musíme být nejprve úspěšní v jejich prodejích vlastním ozbrojeným silám.

Kromě vojenského materiálu se problematika licenční politiky a zajištění přístupu k zahraničním námořním cestám týká i zboží dvojího užití – tzv. duálních technologií, které kvůli obavě před zneužitím podléhají mezinárodním kontrolním režimům. „Na rozdíl od Evropské komise se nedomnívám, že dává smysl regulovat obchod s obráběcími stroji, chemickými výrobky či motůrky pro letecké modeláře. Nehledě na to, že regulace v této oblasti zhoršují naši konkurenceschopnost na světových trzích a mohou být pro náš průmysl téměř likvidační,“ vyjadřuje svůj názor prezident AOBP Jiří Hynek.

Ministerstvu obrany bylo doporučeno, aby si nechalo zpracovat výklad Úřadu pro hospodářskou soutěž, v jakých případech lze k nákupům využívat agenturu NSPA (NATO Support Agency), aby byl tento krok v souladu s národním a evropským právem.

Prezident asociace rovněž poděkoval ministru obrany Martinu Stropnickému za jeho aktivní podporu exportu našich výrobků.

Projev ministra obrany a prezidenta AOBP najdete v příloze.

Autor: Iva Ruskovská, tel. 606 710 480, e-mail: iva.ruskovska@pppartners.cz

uvodni_slovo_jiri_hynek_vh_2014_pdf_16982

projev_ministra_obrany_na_valne_hromade_aobp_2014__19691

tiskova_zprava_valna_hromada_aobp_2014_pdf_13075