Author Archive

Výroční zasedání redakční rady časopisu CDIS Review

Dne 16. ledna 2014 se uskutečnilo výroční zasedání redakční rady časopisu CDIS Review v hotelu DAP v Praze. Vedle bilancování roku 2013 bylo ústředním tématem tohoto jednání představení nové tváře časopisu Review, který bude k dispozici v následujícím období  ve dvou verzích – v české

Více

ASD Convention 2014 v České republice

Vážení. Ve dnech 23.-25. dubna 2014 se uskuteční v Praze konvence ASD (Evropská asociace leteckého, kosmického a obranného průmyslu), která se koná každoročně v jiném státu Evropy. Program konvence ASD najdete na tomto odkazu: http://www.asd2014.org/programme/programme-at-a-glance/detailed-programm… Pro firmy je možnost účasti na výstavě

Více

Národní vyzbrojovací konference (9.12.2013)

Ministerstvo obrany uspořádalo v spolupráci s AOBP Národní vyzbrojovací konferenci dne 9.12.2013, v rámci které představilo plány v oblasti akvizic a dalšího rozvoje schopností Armády ČR ve střednědobém a dlouhodobém výhledu. Fotografie z akce si prohlídnete zde: http://aobp.rajce.idnes.cz/Narodni_vyzbrojovaci_konference_-_listopad_2013/ V příloze najdete

Více

AOBP českým vojákům

Asociace obraného a bezpečnostního průmyslu se obdobně jako armáda a jiné organizace připojila k Vánočnímu přání českým vojákům v zahraničních misích. Cestou Náčelníka Generálního štábu AČR předala drobné dárky, které mají potěšit naše příslušníky v jejich nelehkém úkolu daleko od svých rodin a

Více

Češi poprvé na zbrojní výstavě v USA

Ve dnech 21.-23.10.2013 se v USA uskutečnila každoroční zbrojní výstava (tzv. AUSA), která je svým rozsahem největší zbrojní výstavou na Severoamerickém kontinentu. Smysluplná účast našich firem na výstavě byla podmíněna podepsáním dohody mezi ČR a USA o vzájemném obranném pořizování

Více

Strategie vztahu státu a obranného a bezpečnostního průmyslu ČR

V příloze najdete strategii obranného a bezpečnostního průmyslu ČR. uvodni_text_pdf_20249 strategie_vztahu_statu_a_obranneho_a_bezpecnostnih_15943

Více

Prohlášení AOBP k nedávným mediálním útokům proti českým IT firmám

V nedávné době proběhla rozsáhlá mediální kampaň ohledně informačních technologií na Ministerstvu obrany ČR s cílem vrhnout negativní světlo na české IT firmy – členy AOBP. Články a internetové příspěvky se snažily zpochybnit především firmy GORDIC a AURA, které patří

Více

Nové sídlo AOBP ČR

V návaznosti na usnesení letošní valné hromady oznamujeme změnu sídla AOBP. Dnem 2.10. 2013 jsme se přestěhovali na adresu Washingtonova 1567/25, Praha 1 (na rohu ulic Washingtonova a Opletalova). Najdete nás ve třetím patře (z výtahu vpravo, kde sdílíme vchod s firmou

Více

Vystoupení prezidenta AOBP na 154. Žofínském fóru

Dne 10. září 2013 se uskutečnilo 154. Žofínské fórum, kde vystoupil i prezident AOBP RNDr. Jiří Hynek. Jeho projev najdete v příloze. Mediální výstupy najdete zde: – České noviny.cz: „Zbrojaři chtějí podporu státu, armáda ale nechce jen české zbraně“ (10.9.2013)

Více

S Oldřichem Vlasákem o tranzitních licencích

Problémy tranzitních licencí se musí zabývat orgány EU. Více v rozhovoru s místopředsedou Evropského parlamentu Oldřichem Vlasákem. http://www.msline.cz/index.php?page=cdis-review—revue&cislo=cdis-review-3-2013&clanek=s-oldrichem-vlasakem-o-podpore-ceskych-zbrojarskych-firem

Více