S Oldřichem Vlasákem o tranzitních licencích

26.8.2013
David

Problémy tranzitních licencí se musí zabývat orgány EU. Více v rozhovoru s místopředsedou Evropského parlamentu Oldřichem Vlasákem.

http://www.msline.cz/index.php?page=cdis-review—revue&cislo=cdis-review-3-2013&clanek=s-oldrichem-vlasakem-o-podpore-ceskych-zbrojarskych-firem