Češi poprvé na zbrojní výstavě v USA

31.10.2013
David

Ve dnech 21.-23.10.2013 se v USA uskutečnila každoroční zbrojní výstava (tzv. AUSA), která je svým rozsahem největší zbrojní výstavou na Severoamerickém kontinentu. Smysluplná účast našich firem na výstavě byla podmíněna podepsáním dohody mezi ČR a USA o vzájemném obranném pořizování (RDP MoU), což se stalo v dubnu 2012. Podepsání dohody staví české firmy z hlediska práva ucházet se o zakázky Pentagonu na rovinu s americkými a naopak. Naši účast na výstavě připravila AOBP s dalšími 13 firmami a podporou Czech Trade. Skladba vystavujících firem odpovídala reálným možnostem našeho průmyslu prosazovat se na světovém zbrojním trhu číslo jedna. Tedy převážně malé a střední podniky s inovačními produkty. V současné době nelze předpokládat významné prodeje komplexních zbraňových systémů ozbrojeným složkám USA našimi podniky, ale je reálné uvažovat o specifických produktech a subdodávkách pro velké americké firmy. Díky rozpočtovým škrtům musí ozbrojené složky USA šetřit a hledat levnější aplikace. Rovněž tradiční dodavatelé z USA musejí více než jindy zvažovat nákladovost na straně subdodavatelů, což vytváří příležitosti pro netradiční dodavatele včetně našich výrobců. Úspěch však předpokládá systematickou práci s potenciálními zákazníky v USA. Účast na výstavě AUSA je v tomto ohledu nejschůdnější cestou. Některé naše firmy jsou již pevně zakotveny na trhu USA (například Meopta Systems, Sellier & Bellot a další), ale většina vystavujících na svoji příležitost teprve čeká a o americký trh se ucházela poprvé. O český stánek byl zájem nejen na straně potenciálních zákazníků z USA a dalších zahraničních vystavovatelů, ale i zastupitelského úřadu ČR. Pan velvyslanec Petr Gandalovič, vedoucí ekonomické sekce Tomáš Hart i přidělenec obrany brig.gen. Jiří Verner a další pracovníci se osobně zúčastnili výstavy, informovali se o portfoliu vystavujících firem a budou i nadále v zájmu našich firem v teritoriu působit. To je z hlediska možných dodávek Pentagonu důležité. Přestože ekonomické výsledky účasti na výstavě bude možné hodnotit později, vystavující firmy se k akci vyjadřovaly vesměs pozitivně a již nyní lze říci, že první ročník české účasti na výstavě AUSA rozhodně nezklamal. Nutno dodat, že z tzv. nových zemí NATO a EU byla ČR jedinou s oficiálním národním stánkem.

Na této výstavě bylo registrováno 28 349 účastníků z celkem 8 333 vystavujících společností na 565 stáncích a 20 016 návštěvníků (71 % bylo civilních a 29 % z armády). Dále bylo registrováno 2 772 mezinárodních účastníků a 9 národních stánků (ČR, UK, Turecko, Korea, Izrael, Německo, Francie, Kanada, Austrálie). Z Kongresu USA výstavu navštívilo 10 zákonodárců a dalších 265 zaměstnanců.