Author Archive

URGENTNÍ – Připomínky k návrhu vyhlášky MV o zabezpečení bezpečnostního materiálu

Vážení členové. Novelizaci zákona o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem) doprovází vydání prováděcích vyhlášek, které dále ustanovení tohoto zákona specifikují. V minulých dnech jsme se

Více

Ministr Kohout jednal s prezidentem Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu o podpoře exportu

Ministr zahraničních věcí ČR Jan Kohout pokračuje v setkávání s čelními představiteli českého byznysu. Dne 23. července 2013 na půdě ministerstva zahraničí přijal prezidenta Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR Jiřího Hynka. Česká diplomacie bude podle ministra Kohouta proaktivně hledat

Více

Připomínky k vyhlášce o členění bezpečnostního materiálu

Vážení členové. Ministerstvo průmyslu a obchodu zpracovalo a do připomínkového řízení rozeslalo novelu vyhlášky o členění bezpečnostního materiálu. Na přípravě vyhlášky participovaly i některé firmy AOBP. Připomínky k návrhu vyhlášky je možné uplatnit cestou AOBP nejpozději do 9.8. 2013. Příslušné

Více

Informace o 17. Valné hromadě konané dne 13.6.2013

Dne 13.6.2013 se v Klubu Univerzity obrany v Brně uskutečnila 17. řádná Valná hromada Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR (AOBP). Této valné hromady se zúčastnil 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg, ministr obrany Vlastimil Picek a

Více

AOBP v médiích a vystoupení v České televizi

V souvislosti se snahou vedení AOBP o vytvoření lepších podmínek pro export obranných technologií tak, jak to mají vyspělé evropské státy, se objevila řada mediálních článků. AOBP se snaží o zprůhlednění procesu udělování exportních licencí s vojenským materiálem a eliminaci vydávání diametrálně

Více

Podpis dohody o spolupráci mezi AOBP a Polskou komorou národních výrobců obranného materiálu

V průběhu výstavy IDET v Brně byla dne 22.5.2013 podepsána Dohoda o spolupráci mezi Asociací obranného průmyslu ČR (AOBP) a Polskou komorou národních výrobců obranného materiálu (PCNDM). Dohodu podepsal za českou stranu prezident AOBP RNDr. Jiří Hynek, za polskou stranu prezident PCNDM

Více

Zasedání Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu ČR

Dne 24. dubna 2013 od 10 hodin se uskutečnila schůze Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu ČR, která projednávala problematiku udělování exportních licencí v oblasti obranného a bezpečnostního průmyslu. Pozvánka s programem viz http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/webNahled?id_doc=68055&id_var=57262 Prezidentu AOBP Jiřímu Hynkovi bylo umožněno

Více

Semináře na téma Udělování exportních licencí

Vážení členové. Dne 24. dubna 2013 v 10 hodin se uskuteční schůze Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu v Růžovém salonku Kolovratského paláce, kde bude projednána problematika udělování exportních licencí v oblasti obranného a bezpečnostního průmyslu.  Pozvánku najdete na odkazu:

Více

Debata o vyzbrojování české armády

Dne 27. března 2013 uspořádal think-tank Evropské hodnoty debatu o českých zájmech a budoucnosti vyzbrojování Armády České republiky. Pozvání přijali stínový ministr obrany Jan Hamáček (ČSSD), prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR Jiří Hynek, redaktor týdeníku Respekt Jaroslav Spurný

Více

Ministr Schwarzenberg k exportu zbraní

Výroba a export zbraní mají v českém strojírenství dlouhou tradici. Továrny jako Sellier a Bellot, Škodovy závody či Vítkovické železárny vyráběly zbraně již v 19. století a jejich přičiněním se Československo v meziválečném období dostalo na špici světových vývozců zbraní.

Více