Prohlášení AOBP k nedávným mediálním útokům proti českým IT firmám

14.10.2013
David

V nedávné době proběhla rozsáhlá mediální kampaň ohledně informačních technologií na Ministerstvu obrany ČR s cílem vrhnout negativní světlo na české IT firmy – členy AOBP. Články a internetové příspěvky se snažily zpochybnit především firmy GORDIC a AURA, které patří k seriózním, kvalitním a osvědčeným dodatelům jak v České republice, tak v zahraničí. Vzhledem k formě provedení a načasování těchto mediálních útoků a dalším zjištěným skutečnostem se lze domnívat, že šlo o neetický způsob konkurenčního boje některých zástupců zahraničních firem.

Je smutné, že v médiích zveřejňované polopravdy a zkreslené informace byly doplněny zveřejněním interního materiálu Ministerstva obrany (informační zpráva) určeného jen pro vnitřní potřebu. AOBP považuje tento dokument nejen za nekvalitní a neprofesionální, ale únik takovýchto dokumentů z resortu MO považuje za bezpečnostní incident, který je nutno příslušnými orgány prošetřit.

AOBP vždy hájila zájmy českých výrobců, a to především výrobců produktů s vysokou přidanou hodnotou, mezi které software jednoznačně patří. Je smutné, že žádný z představitelů naší politické reprezentace veřejně nevystoupil na jejich podporu, ačkoliv v rozvinutých západních zemích se u politiků a úředníků placených ze státního rozpočtu považuje přímo za povinnost bojovat za zájmy národního průmyslu. Přitom ekonomický přínos tuzemských firem, které vyvíjí vlastní software, je neopomenutelný.

Ale naprosto zásadní pro vyhodnocení marketingových snah nadnárodních koncernů, zřejmě podporovaných i některými úředníky Ministerstva obrany, je hledisko bezpečnostní. To je potvrzeno i v nedávno vládou schválené „Strategii vztahu státu a obranného a bezpečnostního průmyslu ČR“, kde jsou informační technologie označeny jako oblast podstatných bezpečnostních zájmů ČR, u nichž pravidla EU umožňují preferenční pořizování od českých podniků.

AOBP je přesvědčena, že další pokračování v dodávkách od tuzemských IT firem, specializovaných a zkušených v oblastech významných pro Ministerstvo obrany a Armádu České republiky, je nejen ekonomicky výhodné pro Českou republiku, ale hlavně vylučuje bezpečnostní riziko závislosti na zahraničních výrobcích informačních systémů.