Mezinárodní výstava vojenské techniky DSA 2014 v Kuala Lumpur (Malajsie)

30.4.2014
David

Mezinárodní výstava vojenské techniky DSA-2014 s oficiální účastí ČR se uskutečnila ve dnech 14. – 17. dubna 2014 v Kuala Lumpur. V rámci české expozice pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO) na výstavní ploše 156 m2 se prezentovalo 18 firem obranného a bezpečnostního průmyslu (OBP), až na výjimky firem – členů AOBP. Prezentovaná zařízení a technologie českých firem představovaly především obranné využití, ale některé technologie vstupující do civilních oborů, patří v Malajsii mezi aktuální rozvojové priority,  např. v letectví, petrochemickém průmyslu a telekomunikacích.

Veletrhu se zúčastnila oficiální delegace Ministerstva obrany ČR vedená náměstkem ministra Tomášem Kuchtou s doprovodem. Oficiální účast české expozice na výstavě DSA prezentoval zástupce MPO Ing. Vladimír Bomberovič.

Výstava DSA v Malajsii je největší akcí svého druhu v jihovýchodní Asii a v hlavním městě Kuala Lumpur se koná vždy po dvou letech. Letošní 14. ročník byl dosud největší, s  výstavní plochou 41 tis. m2 , v klimatizovaných 7 velkých halách, asi tisíci vystavovateli z 60 zemí světa a více než 27 tis. návštěvníky hlavně z Malajsie a okolních zemí. Mezi nové a zajímavé vystavovatele letos patřili např. Ázerbájdžán,  Rumunsko a Bosna. Českou expozici navštívil malajsijský ministr obrany a rovněž další státní činitelé z řad ozbrojených sil, policie, hospodářské komory a další hosté z různých zemí světa.

Vojenský program v rámci DSA

K podpoře české oficiální účasti firem OBP přispěla oficiální delegace ČR vedená náměstkem MO T. Kuchtou. Náměstek T. Kuchta byl při této příležitosti přijat Ministrem obrany Malajsie, Hishammuddinem Tun Hussainem, setkal se také s dalšími představiteli MO, ozbrojených sil a Národní univerzity obrany. Na jednání náměstka MO doprovázel český velvyslancem v Malajsii Rudolf Hykl. Významné závěry z jednání: 

MO Malajsie Hishammuddin Tun Hussain:

–          vyjádřil spokojenost s dosavadní obchodní spoluprací, kvalitou dodaných technologií a vyzval k další spolupráci v oblasti obrany a bezpečnosti s ČR

–          projevil zájem o technologickou spolupráci s ČR a podílení se na budování místních kapacit obranného a bezpečnostního průmyslu

–          podporuje obchodní misi do střední Evropy včetně ČR v září t.r., kterou povede Abdul Rahim Bakri náměstek MO Malajsie v doprovodu zástupců asi 10 firem OBP Malajsie

Velitel ozbrojených sil Generál Zulkifeli bin Mohd Zin, (pozem. síly, letectvo, námořnictvo):

–          ČR zná z předchozích návštěv, kde mj. navštívil některé výrobní podniky; v případě potenciální státní návštěvy krále Malajsie do ČR by velitel ozbrojených sil byl součástí delegace;

–          nabídl možnosti dalších forem spolupráce zahrnující vytvoření společných podniků a distribučních center v Malajsii apod.;

–          zájem o prohloubení spolupráce v oblasti vojenského vzdělávání a výcviku zejména v oblasti voj. medicíny, NBC apod.;

Obchodně-ekonomický program na DSA

V rámci české expozice zástupci firem OBP absolvovali se stávajícími a potenciálními partnery z Malajsie a dalších zemí, především jihovýchodní Asie, řadu prezentací a odborných jednání. Pro řadu zúčastněných firem patří Malajsie pokud jde o objemy zakázek k významnějším trhům při srovnání s jinými mimoevropskými regiony. Zároveň zájem odborné veřejnosti, zástupců ozbrojených sil i hospodářských subjektů potvrdily klíčový význam obranné a bezpečnostní agendy v bilaterálních vztazích ČR a Malajsie.

V rozvoji oboustranných vztahů ČR a Malajsie sehrál velmi důležitou roli seminář s názvem Malaysia – EU Business Talk 2014. Za ČR na tomto semináři vystoupil s prezentací o činnosti AOBP před více než 40 přítomnými zástupci obchodní komunity Malajsie viceprezident AOBP Ing. Jaroslav Pecháček, CSc. Na semináři také vystoupili zástupci obdobných asociací Polska a SR. Seminář slavnostně uvedla generální tajemnice MO Malajsie, dále vystoupil zástupce výboru MO pro obranný a bezpečnostní průmysl, ředitel výboru obchodní komory EU – Malajsie (EUMCCI) a zástupce pro podporu investic a pokročilých technologií (MIDA a MIGHT).

Seminář byl příležitostí a pozváním pro účast v misi malajsijských firem z oblasti obranného a bezpečnostního průmyslu do střední Evropy (ČR, SR a Polska). Mise organizovaná obchodní komorou EU-Malajsie ve spolupráci s MO Malajsie se má uskutečnit v termínu 30. srpna – 7. září 2014 přibližně s tímto programem:

Polsko: 31.8. – 2.9.     Varšava, Výstava vojenské techniky MSPO Kielce

Slovensko: 3. – 4.9.    Bratislava, Trenčín, Dubnica n.V.

Česká republika: 5. – 6.9.    Praha, jednání na MO

– Kulatý stůl/odborná diskuse s firmami AOBP

– Případná návštěva firem AOBP v dosahu.

Program mise a účast v misi je v prvním kroku projednávána s naším ZÚ v Kuala Lumpur a potom může být předán k organizačnímu zabezpečení MO – ČR ve spolupráci s AOBP.

 

Ing. Jaroslav Pecháček, CSc.

viceprezident AOBP