URGENTNÍ – Návrh novely zákona o obchodě s VM

3.10.2014
David

Vážení členové.

Jako jedno z připomínkových míst legislativního procesu jsme byli požádáni o připomínky k novele zákona o zahraničním obchodu s vojenským materiálem – zákona č. 38/1994 Sb. Při přípravě novely v létě t.r. jsme byli konzultováni Licenční správou MPO k praxi tohoto zákona. V rámci poznatků, které jsme obdrželi z 5 firem jsme především zdůraznili z hlediska obchodu neudržitelnost stávající 60 denní lhůty k vydání licence a doporučili zjednodušení vydávání licencí pro výstavy.

V příloze je předkládací zpráva, důvodová zpráva, materiál, srovnávací tabulka se zněním legislativy EU a platné znění se zahrnutím změn.

Prosíme o posouzení novely z hlediska vaší praxe a sdělení připomínek do 13.10. na neumannova@aobp.cz, aby vaše stanoviska mohla být zpracována a předána v zákonné lhůtě MPO. Děkujeme za pochopení.

6h_154_14_srovnavaci_tabulka_novela_zakona_c_38_1_19492

platne_zneni_pdf_14433

navrhzneni_pdf_23641

predklzprava_pdf_11543

duvodzprava_pdf_24795