Závěry ze semináře o zabezpečení ochrany vzdušného prostoru (2.9.2014)

4.9.2014
David

Česká republika musí v dohledné době řešit problematiku zabezpečení ochrany vzdušného prostoru. Velení českých ozbrojených sil se rozhodlo jít cestou pořízení nových 3D radarů. O této problematice, nad kterou stále visí řada otazníků, dostali příležitost diskutovat představitelé ministerstva obrany i průmyslu v rámci semináře pořádaného výborem pro obranu Poslanecké sněmovny PČR a Asociací obranného a bezpečnostního průmyslu ČR (AOBP) dne 2. září.

Dne 2.9.2014 se uskutečnil seminář na téma „Zabezpečení přehledu o vzdušné situaci v rámci zajištění ochrany vzdušného prostoru ČR“ na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Seminář zahájil poslanec Jiří Skalický. Téma uvedl náměstek MO Bohuslav Dvořák. Vladimír Vyklický (SRPS MO) ve své prezentaci zmínil operační potřeby Armády ČR a také to, že v současnosti provozované radiolokátory mají daleko po své životnosti, a tím jsou i značně poruchové. První radiolokátor požaduje AČR nejpozději do roku 2017, přičemž ve shodě zemí V4 a Německem je požadován jejich provoz v tzv. S pásmu. S pořízením radarů přímo souvisí akviziční projekt 3D RL MADR. Podle Petra Hakla (SPSp MO) nyní nastává fáze, kdy je potřeba rozhodnout mezi třemi způsoby pořízení. Těmi jsou pořízení v rámci mezinárodního projektu V4, pořízení ve spolupráci se Slovenskem (případně Maďarskem) a standardní otevřené výběrové řízení. Podle Hakla je prioritní první z těchto možností, problémem však zůstává rozsáhlá administrativa. Za zapojení českého průmyslu do vývoje radaru MADR se postavil předseda radarové sekce AOBP Petr Novák, který je generálním ředitelem firmy Retia. Vyzdvihl předpoklady i kapacitní možnosti pro vývoj radiolokátoru českým obranným průmyslem. Na projektu by se kromě společnosti Retia mohly podílet také firmy Eldis, Tatra nebo T-CZ.

Podíl zapojení českého průmyslu byl i hlavním tématem následující diskuze. V té zástupci zahraničních výrobců poukázali zejména na malou zkušenost českých firem s takto rozsáhlým strategickým projektem, který by nemusely zvládnout. „Hovoříme o vzdušné obraně,“ zdůraznil Vladimír Ficinec z firmy SAAB. Mezinárodní firmy tak jasně preferují otevřené výběrové řízení. Pro ministerstvo obrany zůstávají otevřené všechny tři varianty, nejvíce se ale kloní ke koncepci V4. Zapojení českých firem by přineslo i jiné benefity. „Nezapomínejme na český průmysl, zachovejme naše know-how a schopnost něco vymyslet,“ podpořil český průmysl Tomáš Müller, obchodní ředitel TTC Telekomunikace. Zástupce firmy BAE Systems Aleš Výborný vyjádřil ochotu britského výrobce velkou část radaru vyrábět v Česku nejen po potřeby české armády, ale i pro jiné země. Velká část diskuse byla věnována použití radarů v pásmu L, které by mohlo vyjít až o třetinu levněji než pásmo S. Ministerstvo obrany preferuje pásmo S: „Musíme být féroví k našim sousedům, přezařujeme i jejich území a ČTÚ jasně doporučuje pásmo S,“ řekl k tématu Petr Hakl. Zástupce firmy ERA písemnou formou informoval účastníky semináře o výsledcích červencového společného cvičení zemí NATO v Norsku, které potvrdilo smysluplnost vývoje nových směrů pasivních systémů (PCL a MSPSR) jako klíčového prvku moderního zajištění přehledu o vzdušné situaci.

Definitivní rozhodnutí ohledně diskutované problematiky by mělo ministerstvo přijmout do konce září.

hakl_madr_2014_pro_ps_pdf_12011

vyklicky_zabezpeceni_prehledu_o_vzdusne_situaci__32567

novak_potencial_cop_pro_pvo_pdf_13815