Nová politika SRN v kontrole exportu zbraní

23.10.2014
David

Z prohlášení  S. Gabriela, spolkového ministra hospodářství a energetiky a předsedy SPD dne 8.10. 2014 vyplývá, že SRN hodlá zpřísnit a ztransparentnit povolování exportu vojenského materiálu. Podle Gabriela bude hlavním cílem exportu zbraní zajištění bezpečnosti, nikoliv zvýšení HDP či zaměstnanosti. Spolková vláda CDU/CSU-SPD nemění rámcové podmínky pro zbrojní exporty. Kontinuita a stabilita jsou základními principy. Na základě koaliční smlouvy však zvyšuje transparentnost (2x ročně zpráva o zbrojních exportech včetně přehledu schválených vývozních licencí, což představuje důležité vodítko i pro CZ firmy!).

Jednalo se spíše o rétoriku předsedy SPD k usmíření levicového křídla SPD, neboť Gabriel byl kritizován za nová povolení – závod na výrobu munice do SAE, 45 pancéřovaných vozů Dingo/Fenek do Kataru, malé ruční zbraně do Ománu.

Hlavní principy „nové politiky“.

S ohledem na geopolitické nestability (Maghreb, Blízký a Střední Východ, východní Evropa) hraje v povolovacím procesu ústřední roli MZV, resp. jeho doporučení k bezpečnostně-politické situaci v cílové zemi. Gabriel si dokáže představit přenos kompetencí za zbrojní exportní politiku na MZV s ohledem na střet zájmů na MPO (ekonomické vs. bezpečnostní zájmy).

Základními parametry pro vydávání exportních licencí zůstávají:

 1. Analýza cílové země – stav demokracie, postavení menšin, zahraničně-politická role (polarizace, stabilizace – vztahy se sousedními zeměmi aj.)
 2. Analýza vyvážených zbraní/produktů – životnost (ve vztahu k vývoji/stabitlitě země), užití (ofenzivní, defenzivní), kontrola (zejm. velikost)

Každý případ je přezkoumáván individuálně. Spolková vláda nebude sestavovat žádný katalog zemí/zbraní. Ve vztahu ke třetím zemím vychází Gabriel z principů usnesení spolkové vlády z r. 2000 (SPD-Zelení): Export válečných zbraní do (třetích) zemí není povolen, resp. může být výjimečně povolen na základě zahraničněpolitických či bezpečnostně-politických zájmů SRN. Ve výjimečných případech je legitimním důvodem pro export zbraní např. obrana a hlídání hranic.

Spolková vláda má zájem na udržení „klíčových kompetencí a schopností“ německého zbrojního průmyslu. Za tímto účelem je třeba:

 1. Vytyčení klíčových kompetencí. Tento proces již zahájilo MO DE.
 2. Nastavení zbrojních programů MO (vyzbrojování Bundeswehru) na dlouhodobé/delší časové úseky.
 3. Konsolidace zbrojního průmyslu na národní úrovni. Tento proces musí iniciovat a implementovat firmy, role spolkové vlády je podpůrná.
 4. Posílení evropské a mezinárodní spolupráce (s cílem mj. odstranit nákladné duplicity). Spolková vláda je připravena podpořit firmy mezivládními dohodami (např. při zajišťování subdodávek).
 5. Posílení podpory zbrojního průmyslu na úrovni EU (silný akcent na ESDP a vytvoření „evropských průmyslových šampionů“).
 6. Politická podpora zbrojního průmyslu na úrovni EU/NATO – partnerské země (diverzifikace odbytu).
 7. Hledání nových obchodních příležitostí v civilní bezpečnosti – cílený program MPO již od r. 2010.
 8. Podpora VVI v oblasti civilní bezpečnosti (10 mil. € p.a.).
 9. Podpora MSP ve zbrojním průmyslu.
 10. Podpora a posílení celospolečenské diskuse o exportu zbraní.

Spolková vláda se snaží zrychlit povolovací procedury na vývoz zbraní a dual-use zboží (viz zvl. opatření v souvislosti se sankcemi vůči Rusku). Zásadní zkrácení lhůt (nyní 6-9 měsíců), např. na úroveň Holandska (8-12 týdnů), však nelze očekávat. Spolkový úřad pro hospodářství a kontrolu exportu (BAFA) registruje cca 20 000 žádostí o povolení.

Z první zprávy německé spolkové vlády o exportní politice pro konvenční zbraně za první pololetí 2014:  

V první polovině roku 2014 bylo uděleno celkem 5 939 vývozních licencí, a to v hodnotě 2 229 mld. € (I. pol. 2013: 2 925 mld. €). Celková hodnota licencí tedy oproti roku 2013 klesla o cca 696 mil. €.

Celkově bylo nejvíce zbraní vyvezeno do Izraele (616,78 mil €), dále do USA a Singapuru (207,57 mil. €). Okolo 63,5 % z celkového počtu licencí připadlo na třetí země (v první polovině roku 2013: cca 50%). Z těchto zemí bylo nejvíce zbraní vyvezeno do Izraele, Singapuru a Koreji, dále do Alžírska, Saudské Arábie, Spojených arabských emirátů a Indonésie.

Celková hodnota licencí pro malé ruční zbraně se v první polovině 2014 pohybovala okolo 21,3 mil. € (2013: 39,5 mil. €). Jedná se tedy o pokles cca 18 mil. € a stejný pokles se týká i licencí pro munici.

Za účelem dosažení maximální transparentnosti a informovanosti veřejnosti spolková vláda dále rozhodla, že budou všechna projednávaná témata a interpelace v parlamentu týkajících se tohoto tématu zveřejněny na stránkách spolkového ministerstva hospodářství a energetiky. (http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/ruestungsexportkontrolle.html)