Jednání Sekce kvality pro obranný a bezpečnostní průmysl

29.4.2014
David

Vážení členové

Dne 24 .dubna 2014 se uskutečnilo na Ministerstvu obrany jednání Sekce kvality pro obranný a bezpečnostní průmysl. Jednání řídil ředitel UřOSK SOJ Ing. Martin Dvořák Ph.D. Za AOBP se jednání zúčastnil viceprezident Ing. Trávníček Jaroslav a pracovník Sekretariátu Ing. Kapic. Na jednání byli členové seznámeni s novým organizačním začleněním Úř OSK SOJ pod NMO pro obranné akvizice (viz. prezentace). Hlavním záměrem jednání byla otázka novelizace zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Byly projednávány následující podněty pro novelu:

zajištění možnosti zadání zakázky na produkt, který již by zaveden s využitím odkazu na jeho dokumentaci (= možnost realizovat opakovaný nákup zavedeného produktu);
Zajištění možnosti vyžadovat certifikát prokazující shodu systému managementu kvality nebo jiný obdobný doklad o shodě systému managementu kvality (např. Osvědčení o shodě vydávané Úřadem);
Zajištění možnosti omezit výrobu na stanovený okruh států s odkazem na nutnost uplatnit SOJ
Možnost využít delší lhůtu k uzavření smlouvy, pokud bude na zakázku uplatněno státní ověřování jakosti*).

Jako jeden z nejdůležitějších byl pokládán bod na prosazení možnosti opakovaných nákupů pro již zavedené produkty.

V závěru byli členové informováni o možnosti zapojit se v soutěži Národní cena kvality ČR či Národní cena České republiky za společenskou odpovědnost. Jde o ocenění, které firmě zvyšuje prestiž a posiluje kredibilitu při její činnosti. Hodnocení provádí nevládní nezisková organizace Sdružení pro oceňování kvality. Zájemci najdou podrobnější podmínky, způsob přihlášení, poplatky, druhy ocenění v přiložené prezentaci, slajdy č.18 – 25.

odborna_sekce_rady_kvality_v_obrannem_a_bezpecnost_26460