Jednání AOBP s ministrem obrany

24.4.2014
David

Dne 22.4.2014 se uskutečnilo jednání Presidia AOBP s ministrem obrany Martinem Stropnickým (MO). Za AOBP se zúčastnil prezident Asociace RNDr. Jiří Hynek s poradcem Ing. Dušanem Švarcem a vicepresidenti Ing. Jaroslav Pecháček, Ing. Jaroslav Trávníček a Ing. Jiří Řezáč. Za ministerstvo obrany se kromě pana ministra zúčastnili náměstci Ing. Tomáš Kuchta a Ing. Bohuslav Dvořák, dále ředitelka Národního úřadu vyzbrojování JUDr. Jitka Nalevajková a poradci Mgr. Tomáš Kopečný, Mgr. Jakub Hodinář a Milan Mikulecký. V úvodu MO připomněl, že význam průmyslu je jeho tématem od nástupu na resort čehož dokladem je i jmenování náměstka Kuchty odpovědného za průmyslové otázky. MO bude podporovat exportní úsilí firem, příkladem je jeho cesta do USA, které se zúčastní i firmy AOBP. MO obrany je připraven naslouchat problémům průmyslu. Prezident AOBP poděkoval MO za dobrou spolupráci, kterou ministerstvo obrany s AOBP navodilo. Dále uvedl, že firmy očekávají především konkrétní výstupy z této pozitivní spolupráce pro domácí průmysl. RNDr. Hynek pak vysvětlil, s jakými metodami pořizování se setkává v moderních zemích, kde jsou jasně definovány národní priority zabezpečované výlučně domácím průmyslem, další národní priority, které není schopen řešit domácí průmysl, ale kde k zabezpečení kontroly nad systémy, jejich provozem, je nutná participace domácího průmyslu a na ostatní pořizování, kde se řeší například zabezpečení potenciálu průmyslu pro budoucí krizové potřeby. Teprve pak se uplatňuje otevřená soutěž. Proto se v EU realizuje pouze 17% objemu prostředků na pořizování otevřeným výběrovým řízením. V souvislosti se snižováním počtů osob na MO dále RNDr. Hynek zmínil logickou ztrátu odbornosti s odchodem expertů. Proto nabízí AOBP spolupráci na expertní úrovni. Důležité je také správně nastavit roli státních podniků, zejména VVÚ a VTÚ, který musí sehrávat roli integrátora a také oponentního expertního místa pro programy MO. Dále prezident AOBP zmínil potřebu podporu exportu i pomocí zavádění techniky do AČR bez pořizování, což v případě budoucí potřeby zrychlí její eventuální zavedení do AČR a zároveň to pomůže exportabilitě takových produktů. Příkladem mohlo být obrněné vozidlo VEGA.  Kriticky se také představitelé AOBP vyjádřili o používání NSPA k národnímu pořizování, zejména vzhledem k neférovým podmínkám soutěží, které směřují na předem určené dodavatele a narušují férové podmínky na trhu bez možnosti odvolání k regulátorovi trhu. NMO Kuchta i NMO Dvořák podpořili myšlenku zavádění techniky bez pořizování. NMO Dvořák podotkl, že o potřebách (specifikacích) rozhoduje GŠ, nikoliv průmysl, i když připustil potřebu odborné diskuze. Ing. Řezáč požádal MO o proexportní aktivitu spojenou se vzděláváním zahraničních studentů na UO v Brně a posílení role přidělenců obrany v proexportních aktivitách. To pan ministr přivítal, k čemuž první kroky již byly v působnosti NMO Kuchty učiněny. Závěrem lze říci, že první jednání v tomto formátu přineslo kromě užitečné výměny názoru i optimističtější pohled do budoucnosti kooperace průmyslu a resortu obrany, ale až praxe ukáže, bude-li tento potenciál využit.

Fotografie byly pořízeny ministerstvem obrany, najdete je zde:

http://aobp.rajce.idnes.cz/Jednani_s_ministrem_obrany-_duben_2014/