Shromáždění Rady ředitelů dne 13.3.2014

24.3.2014
David

Dne 13.3.2014 od 10 hodin se uskutečnilo shromáždění Rady ředitelů (dále RŘ) v prostorách generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru v Praze. Akce se zúčastnilo 50 představitelů členských firem Rady ředitelů a čestný host – náměstek ministra obrany (dále NMO) Ing. Kuchta. Z důvodu náhlého svolání porady ministrem vnitra se z účasti omluvil brig. gen. Ing. Ryba, generální ředitel HZS a 1. náměstek policejního prezidenta Policie ČR plk. Tuhý.

V úvodu jednání představitel hostitele  plk. Ing. Chalupa Ph.D. informoval o aktivitách HZS i IZS. Následně si mohli účastníci prohlédnout Operační středisko HZS a seznámit se s jeho činností. Poté vystoupil NMO Ing. Kuchta, který hovořil k záměrům nového vedení MO v podpoře obranného průmyslu, jehož nezastupitelnou úlohu vyzdvihl jak v kontextu technologické úrovně celého průmyslu, tak v zajištění obranyschopnosti ČR i vyzbrojování armády. MO připravuje střednědobý plán akvizic AČR a opatření k zajištění prostředků na výzkum a vývoj firem na produkty, které by v dalším armáda nakoupila. NMO rovněž informoval, že p. ministr Stropnický se chce zúčastnit valné hromady AOBP. V následné diskuzi předseda RŘ Ing. Kostka shrnul hlavní body ze zprávy o činnosti RŘ a tím poukázal i na problémy, které vyplývají ze spolupráce firem s MO, AČR a ostatními ministerstvy. Následně vystoupili i předsedové sekcí k jejich činnosti i s kritickými poznatky k akvizičnímu procesu MO (podmínky  výběrových řízení, komunikace, atd.).

Na závěr shromáždění proběhla volba nového vedení RŘ (předsedy a místopředsedy). Předsedou rady RŘ byl zvolen p. Ing. Mráz z členské společnosti Cetag s.r.o a místopředsedou opět Ing. Filipi, jednatel AVEC CHEM s.r.o.

Fotografie jsou k prohlídnutí v albu zde:

http://aobp.rajce.idnes.cz/Shromazdeni_Rady_reditelu_2014/