Kategorie "Legislativa"

Připomínkování: 33/17 Návrh zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací

Vážení členové, zasíláme Vám k připomínkám přiložený materiál http://www.komora.cz/pro-podnikani/legislativa-a-normy/pripominkovani-legislativy/nove-materialy-k-pripominkam/33-17-navrh-zakona-o-podpore-vyzkumu-vyvoje-a-inovaci-t-11-4-2017.aspx Cílem nové úpravy je vytvořit ve společnosti podmínky pro zvýšení kvality, udržitelnosti, výzkumu a vývoje v ČR, jakož i zajistit efektivnost výdajů na VaVaI, které budou vynakládány na reálné potřeby společnosti a ekonomiky, vysoce kvalitní,

Více

EU 71/16 EK Průběžné hodnocení programu Horizont 2020

Vážení členové, zasíláme Vám k připomínkám přiložený materiál http://www.komora.cz/pro-podnikani/legislativa-a-normy/pripominkovani-legislativy/nove-materialy-k-pripominkam/eu-71-16-ek-prubezne-hodnoceni-programu-horizont-2020-t-9-1-2017.aspx Evropská Komise zahájila průběžné hodnocení programu Horizont 2020. Cílem hodnocení je shromáždit informace od široké veřejnosti o různých aspektech realizace programu. Výsledky hodnocení promítne Komise do zprávy o průběžném hodnocení programu Horizont 2020.

Více

Průběžné hodnocení činnosti Evropského inovačního a technologického institutu

Vážení členové, zasíláme Vám k připomínkám přiložený materiál http://www.komora.cz/pro-podnikani/legislativa-a-normy/pripominkovani-legislativy/nove-materialy-k-pripominkam/eu-60-16-prubezne-hodnoceni-cinnosti-evropskeho-inovacniho-a-technologickeho-institutu-t-14-11-2016.aspx. Evropská Komise zveřejnila konzultaci týkající se průběžného hodnocení činnosti Evropského inovačního a technologického institutu (EIT). Hlavními cíli dané konzultace je zjistit, zda EIT funguje v souladu s nařízením o EIT a nařízením Horizont 2020 a jak plní

Více

Připomínkování 198/16 NV požadavky k zajištění BOZP v objektech určených pro výrobu a zpracování výbušnin

Vážení členové, zasíláme vám k připomínkám přiložený materiál http://www.komora.cz/pro-podnikani/legislativa-a-normy/pripominkovani-legislativy/nove-materialy-k-pripominkam/198-16-nv-pozadavky-k-zajisteni-bozp-v-objektech-urcenych-pro-vyrobu-a-zpracovani-vybusnin-t-19-10-2016.aspx. Navrhovaná právní úprava nebude mít negativní dopady na podnikatelské prostředí. S výjimkou zpřísnění požadavků na provozní dokumentaci pro přemisťování výbušnin uvnitř areálů dotčených subjektů a na přemisťování výbušnin citlivých ke vnějším podnětům (jež

Více

Připomínkování novely zákona související se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní

Vážení členové, zasíláme vám k připomínkám přiložený materiál http://www.komora.cz/pro-podnikani/legislativa-a-normy/pripominkovani-legislativy/nove-materialy-k-pripominkam/192-16-novela-zakona-souvisejici-se-zakazem-bakteriologickych-biologickych-a-toxinovych-zbrani-t-19-10-2016.aspx. Součástí vyhlášky budou nově požadavky na uchovávání evidence, které byly doposud součástí § 16, resp. § 17 zákona. Novelou dojde ke změně většiny příloh k vyhlášce a současně budou přidány přílohy nové. Seznamy

Více

Připomínkování 153/16 NV o zahraničním obchodu s vojenským materiálem

Vážení členové, zasíláme vám k připomínkám přiložený materiál http://www.komora.cz/pro-podnikani/legislativa-a-normy/pripominkovani-legislativy/nove-materialy-k-pripominkam/153-16-nv-o-zahranicnim-obchodu-s-vojenskym-materialem-t-16-8-2016.aspx.

Více

Připomínkování EU 40/16

Vážení členové, Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k případné revizi nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 764/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví postupy týkající se uplatňování některých vnitrostátních technických pravidel u výrobků uvedených v souladu s

Více

Připomínkování: 126/2016 Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR

Vážení členové, zasíláme vám k připomínkám přiložený materiál http://www.komora.cz/pro-podnikani/legislativa-a-normy/pripominkovani-legislativy/nove-materialy-k-pripominkam/126-16-aktualizace-narodni-vyzkumne-a-inovacni-strategie-pro-inteligentni-specializaci-ceske-republiky-narodni-ris3-strategie-t-13-6-2016.aspx.

Více

Podklady pro zasedání Valné hromady III.

Vážení členové Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR Toto je poslední informace, kterou bychom vám chtěli sdělit před úterním zasedání naší Valné hromady (dne 31.5.2016 od 9:30 v Brně, Klubu Univerzity obrany, Šumavská 4, Brno). Máme potvrzeno, že se svými příspěvky

Více

Podklady k zasedání 20. Valné hromady II.

Vážení členové Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR Opětovně připomínám konání naší Valné hromady, která se uskuteční již příští týden v úterý dne 31.5.2016 od 9:30 v Brně, Klubu Univerzity obrany (Šumavská 4, Brno). Z významných hostů již potvrdil svou účast ministr obrany

Více