126/17 NV o opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní

21.8.2017
Alice Štysová

Vážení členové,

zasíláme vám k připomínkám přiložený materiál http://www.komora.cz/pro-podnikani/legislativa-a-normy/pripominkovani-legislativy/nove-materialy-k-pripominkam/126-17-nv-o-opatrenich-souvisejicich-se-zakazem-bakteriologickych-biologickych-a-toxinovych-zbrani-t-30-8-2017.aspx.

Cílem návrhu je reagovat na novelou zákona č. 281/2002 Sb. změněnou terminologii, vypuštění oblastí studijních programů, které je možno uznat pro splnění požadavku odborné způsobilosti, které byly přidány přímo do textu zákona č. 281/2002 Sb., upřesnění vedení evidence a nově upravení jejího uchovávání. Novela dále aktualizuje údaje předávané v deklaraci a aktualizuje seznam vysoce rizikových biologických agens a toxinů a seznam rizikových biologických agens a toxinů podle nejnovějších poznatků vědy.

K předkládanému návrhu novely vyhlášky nebylo v souladu s Plánem přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2017 zpracováno hodnocení dopadu regulace podle Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA) a hodnocení dopadu je provedeno jen obecně v rámci Obecné části odůvodnění.

Své připomínky zasílejte na email Pripominkovani@komora.cz