EU 42/17 EK Konzultace týkající se dodatkových ochranných osvědčení a výjimek z porušení patentu pro výzkumné účely

15.11.2017
Alice Štysová

Vážení členové,

zasílám vám k připomínkám přiložený materiál https://www.komora.cz/legislation/u-4217-ek-konzultace-tykajici-se-dodatkovych-ochrannych-osvedceni-vyjimek-poruseni-patentu-vyzkumne-ucely-t-22-12-2017/.

Svoje náměty a názory k dané konzultaci či jakékoliv podněty k této problematice prosíme, zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz, a to nejpozději do 22.12 2017.