Připomínkování zákonů: 166/22 Zákon o zbraních a střelivu;T: 24.10.2022

Vážení členové, dovolujeme si vás upozornit na nový materiál k připomínkování: Zákon o zbraních a střelivu. Nový zákon o zbraních a střelivu celkově modernizuje právní rámec nakládání se zbraněmi, a to jak z právního, tak i technického hlediska; přitom ale nový zákon

Více

Podpora projektů EDF ze strany MO ČR

Vážení členové, Ministerstvo obrany ČR může vybraným projektům EDF vyjádřit podporu formou Letter of Intent. Žádost posuzuje MO ČR v součinnosti s AČR. Pokud máte zájem o posouzení projektu, jehož konsorcia jste lídrem či členem, postupujte dle následujícího postupu: Nejpozději do 24.

Více

DEFEA 2023 Athény –⁠ PROPED

Vážení členové, obracíme se na vás s žádostí o vyjádření případného zájmu vystavovat na veletrhu DEFEA 2023, který se bude konat 9.–⁠11. 5. 2023 v Athénách. Na veletrh plánuje ZÚ Athény potenciální PROPED. ZÚ Athény by uhradil plochu o velikosti 50

Více

Pozvánka na konferenci „Evropský obranný fond a podpora exportních aktivit českého obranného a bezpečnostního průmyslu 2023“

Vážení členové, Sekce průmyslové spolupráce Ministerstva obrany ČR a Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR pořádá konferenci na téma „Evropský obranný fond a podpora exportních aktivit českého obranného a bezpečnostního průmyslu 2023“. Ta se uskuteční v úterý 13. září 2022 od 10:00

Více

Prezentace českých firem v Bulharsku

Vážení členové, informujeme, že 5. 10. 2022 se v bulharské Sofii uskuteční projekt ekonomické diplomacie (PROPED), který koordinuje AOBP společně se ZÚ Sofie za podpory MO ČR. V plánu je v úterý 4. 10. přílet a příprava, ve středu 5. 10. samotná

Více

Pozvánka na konferenci „Evropský obranný fond a podpora exportních aktivit českého obranného a bezpečnostního průmyslu 2023“

Vážení členové, Sekce průmyslové spolupráce Ministerstva obrany ČR a Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR pořádá konferenci na téma „Evropský obranný fond a podpora exportních aktivit českého obranného a bezpečnostního průmyslu 2023“. Ta se uskuteční v úterý 13. září 2022 od 10:00

Více

Canadian Defence Marketplace

Vážení členové, informujeme, že 3. listopadu 2022 se bude konat akce Canadian Defence Marketplace (CDM), v rámci které je možnost domluvit si schůzky s vládními činiteli i představiteli byznysu. CDM je nová a inovativní globální platforma, která propojuje průmysl a

Více

Připomínkování zákonů a novely zákonů v oblasti obrany

Vážení členové, pro informaci vám zasíláme materiál, který je v mezirezortním připomínkovém řízení: Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti obrany v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. Materiál naleznete v příloze.   Dále

Více

Zveřejněny vybrané projekty EDF za rok 2021

Informujeme, že tento týden byl zveřejněn seznam vybraných projektů Evropského obranného fondu (EDF) z výzev z roku 2021.

Více

Zájem o zapojení do projektů Evropského obranného fondu

Začátkem června 2022 byly spuštěny výzvy pro podávání projektů do Evropského obranného fondu (EDF) na rok 2022. Jedná se o 33 témat projektů s celkovým rozpočtem 924 miliónů EUR. Veškeré informace o EDF najdete na webu AOBP, kde jsou i

Více