Zveřejněny výzvy k předkládání návrhů EDF pro rok 2022

Vážení členové, informujeme, že byly zveřejněny výzvy k předkládání návrhů EDF pro rok 2022. Veškeré informace k EDF můžete sledovat na webu AOBP v sekci EDF. Připomínáme také otevřenou registraci na informační den a networkingovou akci Evropského obranného fondu, které se

Více

26. valná hromada AOBP 7. 6. 2022

Vážení členové, v úterý 7. června 2022 se v prostorách brněnské Univerzity obrany uskutečnila 26. valná hromada Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR (AOBP), které se z celkového počtu 137 členů zúčastnilo na 100 členských firem. V příloze najdete tiskovou zprávu. Valné hromady AOBP

Více

Informační den a networkingová akce EDF 30. června & 1. července 2022

Vážení členové, oznamujeme, že byla otevřena registrace na informační den a networkingovou akci Evropského obranného fondu (EDF), které se uskuteční 30. června a 1. července 2022. Registrovat se můžete na této webové stránce. Během registrace a po ní můžete odeslat

Více

Pracovní program EDF 2022 a informační dny

Informujeme, že dnes byl zveřejněn pracovní program Evropského obranného fondu (EDF) pro rok 2022 spolu s popisem souvisejících témat výzev a informacemi o víceleté perspektivě. Zveřejněny jsou také informace o nových výzvách k předkládání návrhů na projekty kolaborativního obranného výzkumu

Více

DEFEA 2023 Atény

Vážení členové, obracíme se na Vás s žádostí o vyjádření případného zájmu vystavovat na veletrhu DEFEA 2023, který se koná 9.-11.5.2023 v Athénách v případě, že by byl veletrh částečně hrazen např. z Projektu ekonomické diplomacie. Níže přikládáme informace k

Více

Dotovaná plocha na veletrh Defence & Security Bangkok

Vážení členové, informujeme, že veletrh Defense & Security, který se bude konat 29. 8. –⁠ 1. 9. 2022 v Bangkoku je zařazen do seznamu českých oficiálních účastí. V rámci české oficiální účasti mohou vystavovatelé využít zdarma plochu na veletrhu na společném českém stánku,

Více

Průzkum SP ČR o ekonomické situaci firem

Vážení členové, jsme si vědomi nelehké situace českých firem, kdy po boji s pandemií Covid-19 dochází k enormnímu nárůstu cen energie a surovin a zároveň podniky čelí dopadům války na Ukrajině. Jménem Svazu průmyslu a dopravy ČR si Vás proto dovolujeme

Více

Pozvání na workshopy VIAVIS a.s. –⁠ kyber čtvrtek 7. 4. 2022

Vážení členové,  dovolte, abychom vás pozvali na další ze série bezplatných workshopů, které pořádá společnost VIAVIS a.s. Kyber čtvrtky 7. 4. 2022 od 9:30 do 10:30 proběhne workshop ZÁLOHY – jak je navrhnout a otestovat. Více informací včetně možnosti přihlášení najdete zde.

Více

Účast na veletrhu BSDA22

Vážení členové, informujeme o možnosti účastnit se nejvýznamnějšího vojenského veletrhu na Balkáně, Black Sea Defense, Aerospace and Security International Exhibition (BSDA) 2022, který se uskuteční 18.–20. 5. 2022 v rumunské Bukurešti. Stále jsou k dispozici prostory v rámci národního stánku, které

Více

Pozvánka na online workshop Servisní smlouvy u IT projektu

Vážení členové, informujeme, že 30. března 2022 od 9:30 do 11:30 hodin proběhne prostřednictvím MS Teams online workshop Servisní smlouvy u IT projektu, který pořádá společnost VIAVIS a.s. Uzávěrka registrací je 28. března 2022 v 16 hodin. Více informací o workshopu

Více