Připomínkování zákonů

Vážení členové, dovolujeme si vás upozornit na nový materiál k připomínkování: Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 178/2011 Sb., o stanovení některých pyrotechnických výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz, a vzoru žádosti o udělení povolení, ve

Více

Nový materiál v eKLEP

Vážení členové, dovolujeme si vás upozornit na nový materiál v eKLEP: Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů Doplňuje se

Více

Workshop EDA s obranným průmyslem

Vážení členové, informujeme o akci workshop EDA (Evropská obranná agentura) s obranným průmyslem, který se uskuteční hybridní formou 25. listopadu 2022 od 9 do 14 hodin v sídle EDA v Bruselu a online prostřednictvím platformy WebEx. V případě zájmu se registrujte na

Více

Tisková zpráva AOBP k FFF 2022

Vážení členové, v příloze zasíláme tiskovou zprávu AOBP k veletrhu Future Forces Forum 2022. Všichni jste srdečně zváni a těšíme se na vás.

Více

Panelová diskuze “ The World we face – EU as a stronger security provider“

Vážení členové, rádi bychom Vás pozvali na panelovou diskuzi na téma “ The World we face – EU as a stronger security provider“, která se uskuteční v rámci veletrhu Future Forces International Exhibition ve středu 19.10.2022 od 13:30 hod. V přiloženém

Více

Pozvání na recepci u dánského pavilonu v rámci veletrhu FFF 2022

Vážení členové, v příloze zasíláme pozvánku na recepci u dánského pavilonu (hala 3, č. 322), která se uskuteční v rámci veletrhu Future Forces International Exhibition ve středu 19.10.2022 od 15:00 hod.  Na recepci budou zástupci dánských společností, které se veletrhu

Více

Kulatý stůl „Požadavky na technologie a spolupráci v oblasti ICT u projektů pro Armádu ČR a MO“

Vážení členové, AFCEA ve spolupráci s AOBP a Ministerstvem obrany ČR pořádá odborný kulatý stůl na téma: „Požadavky na technologie a spolupráci v oblasti ICT u projektů pro Armádu ČR a MO“. Akce se uskuteční v rámci Future Forces Forum 20. října od

Více

Pozvánka na Číši vína v rámci veletrhu Future Forces International Exhibition

Vážení členové, v příloze zasíláme pozvánku na Číši vína, která se uskuteční ve čtvrtek 20.10.2022 od 11:00 hod na stánku AOBP ČR Hala 3, č. 301 u příležitosti podpisu Memoranda of Understanding se španělskou asociací AESMIDE. Za španělskou asociaci budou

Více

Pozvánka na Future Forces Forum 2022 + stánek AOBP ČR

Vážení členové, dovolte, abychom vás pozvali na veletrh Future Forces Forum 2022, který se uskuteční ve dnech 19. až 21. října 2022 na výstavišti PVA Expo v pražských Letňanech. V příloze naleznete elektronickou pozvánku AOBP, jejíž stánek č. 301 najdete v hale

Více

Připomínkování zákonů: 166/22 Zákon o zbraních a střelivu;T: 24.10.2022

Vážení členové, dovolujeme si vás upozornit na nový materiál k připomínkování: Zákon o zbraních a střelivu. Nový zákon o zbraních a střelivu celkově modernizuje právní rámec nakládání se zbraněmi, a to jak z právního, tak i technického hlediska; přitom ale nový zákon

Více