The European Defence Fund Info Day 2023

13.9.2023
Václav Syruček

Vážení členové,

rádi bychom Vás co nejsrdečněji pozvali na událost s názvem The European Defence Fund Info Day 2023, která se uskuteční dne 2. října 2023 od 9:00 do 13:30 v Hlavním sále MO – Valy.

Jedná se o tradiční akci pořádanou ze strany Sekce průmyslové spolupráce Ministerstva obrany České republiky ve spolupráci s Asociací obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky, kde dochází k bilanci výsledků jednotlivých výzev, informování o aktuálních výzvách a poskytnutí praktických rad pro účast českých subjektů v Evropském obranném fondu (EDF).

Program bude distribuován v dostatečném předstihu před konáním akce a po potvrzení Vaší účasti.

Zdvořile Vás Žádám o nahlášení účasti do 26. září 2023 COB na e-mailovou adresu Mgr. Jaromíra Truksy ze Sekce průmyslové spolupráce MO, truksaj@army.cz, kam prosím uveďte název společnosti (instituce), dále počet a jména účastníků.

Předem děkujeme za spolupráci