EU 127/23 Zašlete své návrhy na snížení administrativní zátěže EU

27.10.2023
Daniel Svoboda

Vážení členové,

v rámci otevřené konzultace můžete zaslat své návrhy na snížení administrativní zátěže vycházející z evropských předpisů – racionalizace požadavků na podávání zpráv.

Cílem této iniciativy je identifikovat v právních předpisech EU takové požadavky na podávání zpráv, které lze zrušit nebo racionalizovat, aniž by byly ohroženy cíle příslušné politické oblasti.

Evropská komise se zavázala, že zavdá nový impuls k racionalizaci a zjednodušení požadavků na podávání zpráv pro podniky a správní orgány a že do podzimu 2023 předloží první návrhy pro každou z tematických oblastí ekologie, digitalizace a ekonomiky. Cílem je snížit tuto zátěž o 25 %, aniž by byly ohroženy související politické cíle.

V příloze naleznete dokumenty s informacemi o konzultaci a také část pracovního programu Komise na příští rok, kde některé z regulací již vybrala – EU 127_23 EK Výzva k předložení informací – Rationalisation of reporting requirements a Pracovní program EK – příloha v českém jazyce (pracovní program EK je přeložen strojově).

Pokud byste měli své návrhy na snížení administrativní zátěže u konkrétní evropské legislativy, zašlete je prosím ve formátu Word v českém či anglickém jazyce na adresu eupripominkovani@komora.cz do 13. 11. 2023.